هفدهمین جشنواره استانی قصه گویی دراهواز آغاز بکار کرد

هفدهمین جشنواره استانی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان صبح یک شنبه با حضور 45 قصه گو در محل کانون شماره یک این مرکز در اهواز آغاز به کار کرد.مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان اظهار داشت: در نخستین روز از برگزاری هفدهمین جشنواره استانی قصه گویی در اهواز21 قصه […]

هفدهمین جشنواره استانی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان صبح یک شنبه با حضور 45 قصه گو در محل کانون شماره یک این مرکز در اهواز آغاز به کار کرد.مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان اظهار داشت: در نخستین روز از برگزاری هفدهمین جشنواره استانی قصه گویی در اهواز21 قصه گو روایت گر داستان های خوب برای کودکان و نوجوانان اهوازی شدند.’ عبدالنبی شاکریان’ افزود: در این جشنواره استانی که درآن45 قصه گوی برگزیده ی خوزستانی حضوردارند10قصه گو در بخش صبح این ویژه برنامه داستان های خود را برای کودکان و نوجوانان اهوازی روایت می کنند.

81354638-6022488

وی افزود: برهمین اساس مراسم گشایش این رویداد فرهنگی باقصه گویی مهین گیمدی ازشهرستان بستان باقصه ی «حرف آباد» آغاز شد.مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان اظهار داشت: در برنامه صبح این جشنواره مرجان ظریفی ،مرجان نوروزی و لیلا رحمانیان از اهواز و فرشته پورنعمتی از آبادان قصه های خود را بازگو کردند.وی افزود: همچنین دراین جشنواره، فروغ شاکریان از اهواز با قصه «مهمان کوچولوی مسجد»،مرجان کهوازی زاده ازشوشتر باقصه «قصه شیر و آدم»،امیره حویزاوی ازبستان باقصه «سنگ»،مونا سبحانی خالص از سوسنگرد باقصه «یخی که عاشق خورشید شد» و کبری صیادی زاده ازشوشتر با قصه «یادگار دوست» پایان بخش برنامه های صبح نخستین روزاین ویژه برنامه بودند.شاکریان بیان داشت: هاشمیه طبیشی روایت گر قصه ی (چهل چشمه) از خرمشهر

آغازکننده این جشنواره در نوبت عصرخواهد بود و پس از وی پریسا مطویی از آبادان،فرح راضی هویزه و شهناز مبینی ازاهواز،مرجان جمشیدی ازدزفول، مدینه خورشیدی و توران خواجوی از ایذه به روایتگری قصه های خود می پردازند.وی گفت: زهرا شوشتری و زهرا آهنگری از اهواز، سمیره عنصری ازحمیدیه و معصومه حیدری ازشوشتر آخرین قصه گویان روزنخست هفدهمین جشنواره استانی قصه گویی دراهواز هستند که به ترتیب قصه های «موش و گربه»، «کلوچه های خدا»و «شیطان دریا و مرغ دریایی»رابیان می کنند.هفدهمین جشنواره قصه گویی استان خوزستان صبح امروز یک شنبه 27 مهر دراهواز آغازبه کارکرده است و عصر دوشنبه به کارخود پایان می دهد.