وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی:تئاتر خیابانی نوعی گفت و گوی اجتماعی است

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تئاتر خیابانی را نوعی گفت وگوی اجتماعی دانست و افزود: تئاتر خیابانی نوعی گفت وگوی اجتماعی در قالب هنر درباره مساله آسیب پذیری است. نخستین جشنواره تئاتر خیابانی طلوع امید بهزیستی؛علی ربیعی در آیین اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر خیابانی طلوع امید گفت: جامعه ما امروز به شدت به گفت […]

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تئاتر خیابانی را نوعی گفت وگوی اجتماعی دانست و افزود: تئاتر خیابانی نوعی گفت وگوی اجتماعی در قالب هنر درباره مساله آسیب پذیری است. نخستین جشنواره تئاتر خیابانی طلوع امید بهزیستی؛علی ربیعی در آیین اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر خیابانی طلوع امید گفت: جامعه ما امروز به شدت به گفت وگو نیاز دارد.وی افزود: در جامعه ای که عمده مسائل آن سیاسی می شود و موضوع منازعه سیاسی قرار می گیرد، گفت وگو در قالب های مختلف درباره مسائل اجتماعی اقدام بسیار مهمی است.وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی بابیان اینکه، گروه های آسیب پذیرجامعه و مشکلاتشان باید برای جامعه مساله شود، گفت: ذهن ها باید مساله را درک کنند چرا که مشکلات گروه های آسیب پذیر جامعه فقط مساله خودشان نخواهد بود بلکه مساله جامعه نیز می شود.

وی با اشاره به پیوند مسائل اجتماعی و هنر، هنرمند بودن را کار دشواری دانست و افزود: هنرمندان افرادی خلاق، هوشمند، متفکر و دارای ظرفیت های متمایز از دیگران تلقی می شوند.ربیعی ادامه داد: وقتی معلولی هنرمند شود جامعه بیشتر به توانمندی معلولان ایمان می آورد.ربیعی تصریح کرد که خوشحالم که جشنواره تئاتر خیابانی برای بازنمایی مسائل سازمان بهزیستی به کار گرفته شده است و افزود: ما به شدت نیازمند آن هستیم که با رویکردی انسانی، به مسایلی همچون کودکان کار، معلولیت، زنان سرپرست خانوار و… بپردازیم.وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این جشنواره با نگاهی عام تر و گسترده تر نسبت به افراد تحت حمایت این سازمان، کوشیده تا ابزار هنر را در خدمت بازنمایی مسائل مختلفی قرار دهد که هریک به نحوی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند و اتفاقا پیدایش آنها تا حد زیادی معلول خود جامعه است و راه حل آنها نیز باید با تلاش جمعی و گفت گو کردن درباره آنها پیدا کرد.

علی ربیعی در پایان ضمن ابراز ارادت به همه بازیگران تئاتر گفت: از خدا می خواهم به امثال من که در لحظاتی از تاریخ امکان کار پیدا می کنیم کمک کند تا در خدمت مردم باشیم.ربیعی درحالی که اشک در چشم داشت و بغض کرده بود، بیان کرد: می خواهم ارادت خود را ابراز کنم، به پدری کارگر که هر روز با تنی رنجور و خسته و سفره ای ناچیز صورت خود را با سیلی سرخ می کند، به معلولی که می خواهد روی پای خود بایستد و کودکی که کودکی نمی کند و در کوره پزخانه کارمی کند فقط به این خاطر که پدرش دیگر توان کار کردن ندارد.وی افزود: من که خود از کارگری ساختمان تا جنگ و دانشگاه و وزارت آمده ام، از خدا می خواهم به همه ما کمک کند تا اندازه ای از آلام این افراد بکاهیم.