آموزش و پرورش :امتحان با شناسنامه / خانواده ها حوزه امتحانی فرزندان ما مشخص نیست

در پی غیرفعال شدن سامانه صدور کارت ورود به جلسات آزمون های نهایی و سرگردانی خانواده ها و ، امروز صبح و یک روز پیش از آغاز امتحانات ، معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که دانش آموزان با شناسنامه به جلسات بروند. این در حالی است که بسیاری از دانش آموزان تاکنون از […]

در پی غیرفعال شدن سامانه صدور کارت ورود به جلسات آزمون های نهایی و سرگردانی خانواده ها و ، امروز صبح و یک روز پیش از آغاز امتحانات ، معاون وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که دانش آموزان با شناسنامه به جلسات بروند.

این در حالی است که بسیاری از دانش آموزان تاکنون از حوزه و محل آزمون خود اطلاع ندارند و این امر بر نگرانی خانواده ها در آستانه برگزاری امتحانات افزوده است

نتیجه بکارگیری مدیران فاقد سابقه آموزشی و تبدیل آموزش و پرورش به کلوپ سیاسی نتیجه ای بهتر از این نخواهد داشت . سکوت نمایندگان مجلس در برابر این چالش تاریخی در حوزه تعلیم و تربیت بسیار مایه تعجب و سئوال برانگیز می باشد.