نمایش “ارث و حرص” بدلیل توهین به مردم عرب متوقف شد

نمایش “ارث و حرص” بدلیل توهین به مردم عرب متوقف شد. طی روزهای اخیر سینماگالری ملت تهران شاهد اجرای نمایش موزیکال “ارث و حرص” به کارگردانی *”حسن فتحی”* و با نقش آفرینی  آرش ابراهیم زاده، سارا ندیمی، سودابه جدیری، محمد حسین رمضانی، سید صادق رجایی و…بود که بخش هایی از آن در شبکه های اجتماعی […]

نمایش “ارث و حرص” بدلیل توهین به مردم عرب متوقف شد. طی روزهای اخیر سینماگالری ملت تهران شاهد اجرای نمایش موزیکال “ارث و حرص” به کارگردانی *”حسن فتحی”* و با نقش آفرینی  آرش ابراهیم زاده، سارا ندیمی، سودابه جدیری، محمد حسین رمضانی، سید صادق رجایی و…بود که بخش هایی از آن در شبکه های اجتماعی نیز بازنشر شده است.

این نمایش بشکل ناشایستی مردم عرب را مورد توهین و تحقیر قرار بود که در پی اعتراض و پیگیری برخی از فعالان فرهنگی و اجتماعی عرب خوزستان ، به دستور برخی نهادها بویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایش ارث و حرص متوقف گردید.

جمعی از فعالان فرهنگی اجتماعی اهواز خواهان إحاله پرونده عاملان این توهین به دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تکرار اقدامات مشابه در آینده شدند