جشنواره شب های فرهنگی ماه رمضان در حسینیه شهدای شمخانی اهواز آغاز شد

جشنواره برنامه های هنری – فرهنگی حسینیه شهدای شمخانی اهواز در شب های ماه رمضان آغاز بکار کرد.همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان ، جشنواره برنامه های فرهنگی – هنری با مشارکت گسترده خانواده ها بویژه جوانان و نیز اجرای خوب جمعی از هنرمندان ، شاعران ، مداحان و گروه های هنری در حسینیه شهدای […]

جشنواره برنامه های هنری – فرهنگی حسینیه شهدای شمخانی اهواز در شب های ماه رمضان آغاز بکار کرد.همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان ، جشنواره برنامه های فرهنگی – هنری با مشارکت گسترده خانواده ها بویژه جوانان و نیز اجرای خوب جمعی از هنرمندان ، شاعران ، مداحان و گروه های هنری در حسینیه شهدای شمخانی اهواز اهواز آغاز شد

این برنامه ها بصورت متناوب در شب های یکشنبه و چهارشنبه هر هفته تا پایان ماه مبارک رمضان در حسینیه شهدای شمخانی برگزار خواهد شد.