احتضار یک نشریه وزنگ خطر افول اخلاق رسانه ی

ریاض علی فرحانی : اخیرا نشریه ای در کشور با موضوع اقتصادی که می بایست به تحلیل شرایط اقتصادی کشور در حوزه ملی وبین الملل بپردازد وزمینه سرمایه گذاری اقتصادی را فراهم نماید با انتشار ویژه نامه ی و دست مایه قراردادن اخباری غیرواقعی سقوط اخلاقی خود وتوهین به سطح درک وفهم مخاطب را به […]

ریاض علی فرحانی : اخیرا نشریه ای در کشور با موضوع اقتصادی که می بایست به تحلیل شرایط اقتصادی کشور در حوزه ملی وبین الملل بپردازد وزمینه سرمایه گذاری اقتصادی را فراهم نماید با انتشار ویژه نامه ی و دست مایه قراردادن اخباری غیرواقعی سقوط اخلاقی خود وتوهین به سطح درک وفهم مخاطب را به بدترین شکل به نمایش گذاشته است .

این نشریه به مرحله ای رسیده ؛ که از ژورنالیسم عینیت گرا و مستند به فکت های قابل ارجاع به خاطر ضعف های ساختاری در حال نمایش حالت احتضار خود است.
و‌با پمپاژ خبرهای نادرست و برجسته کردن عقده های شخصیتی افراد در صفحه اول نشریه دقیقا منطبق بر الگوهای حقیقت گریزی در دوره پساحقیقت است چرا که اولا سهولت و ثانیا تحمیل منابع دم دستی در فضای رسانه های اجتماعی باعث جداافتادگی از منابع اصلی و دست اول می شود.
قطعا مهمترین کارکرد رسانه آگاهی بخشی به مخاطبین ؛ نقد منصفانه ؛ تبین کارکردها و بسترسازی در جامعه با رویکرد اجرای برنامه های است که انتفاعی همگانی دارد و‌منجر به افزایش ضریب سرمایه اجتماعی است ؛ حال اگر نشریه ی بدون درک شرایط حاکم و به جهت ضعف اقتصادی برخلاف اصول واستانداردهای اولیه روزنامه نگار ی به چاپ می رسد و به دلیل عدم داشتن مخاطب واقعی ؛ در فضای مجازی خودرا به جامعه تحمیل میکند این سوال در ذهن مخاطب متبادر میگردد که واقعا امروزه روزنامه نگاری ایران هم اکنون در چه شرایط اسف باری در حال گذاران است؟

این نشریه به اصطلاح اقتصادی با کاسبکاری تجاری رسانه‌ای خود تریبون عدالتخواهی رسانه را مورد سوءاستفاده قرار داده و زمینه را برای ایجاد تحریک و وسوسه آدمهای متوهم‌در قالب تهیه خبر، نوشتن نقد و یا گفت‌وگو‌های متعدد تصویری فراهم می‌سازد

یکی از مهمترین رسالت‌های خبرنگاران در زمان ما دیده‌بانی و واقعه‌نگاری است اما آیا خبرنگاران این نشریه می‌توانند این دیده بانی را بدرستی  انجام دهند با توجه به اینکه این امر نیاز به هویت مستقل دارد؟؟؟

امروز اگر یک طبیب با اشتباه خود جان یک نفر را می‌گیرد یک روزنامه‌نگار یانشریه با زیرپا گذاشتن اخلاق و شرافت حرفه‌ای می‌تواند جامعه‌ای را به تباهی بکشاند. و می‌تواند یک تصویر مخدوش از جامعه نشان دهد و هم حکومت را به اشتباه بیندازد و همچنین در نزد مردم منفور شود. یکی از ارزش‌های کلیدی روزنامه‌نگاری که باید به آن توجه داشته شود شرافت حرفه‌ای است.

ودرنهایت امیدوارم این نشریه بادر نظر گرفتن شرافت حرفه ای منافع گروهی و خیر و صلاح جامعه را بر منافع فردی مقدم بداند .