نقش خواص و عوام در تحولات اجتماعی!

دکتر ریاض علی فرحانی : رهبر معظم انقلاب اسلامى بر خلاف دیدگاههایى که عوامل جغرافیایى و یا اقتصادى را در تحول تاریخ و نظام ها برجسته مى نمایند، بر نقش «عامل انسانى» تأکید داشته، ضمن تقسیم جامعه به خواص و عوام، انحطاط اخلاقى خواص طرفدار حق را عامل انحطاط جامعه اسلامى پس از رحلت رسول […]

دکتر ریاض علی فرحانی : رهبر معظم انقلاب اسلامى بر خلاف دیدگاههایى که عوامل جغرافیایى و یا اقتصادى را در تحول تاریخ و نظام ها برجسته مى نمایند، بر نقش «عامل انسانى» تأکید داشته، ضمن تقسیم جامعه به خواص و عوام، انحطاط اخلاقى خواص طرفدار حق را عامل انحطاط جامعه اسلامى پس از رحلت رسول اکرم(ص) بر مى شمارند.

«خواص» کسانى هستند که موضع گیرى و راهشان از روى فکر و فهم و تحلیل و بصیرت است. آنان به عنوان متغیرى مستقل در تحولات و حوادث تاریخى و جامعه نقش دارند و «عوام» متغیرى وابسته با ویژگى فقدان تحلیل و بصیرت، تبعیت از جو حاکم، دنباله رو خواص اند. «الناس على دین ملوکهم»بر اساس این نظریه، تشخیص و درک درست خواص طرفدار حق، به موقع فهمیدن، عدم اختلاف پس از فهم درست و به دنبال آن تصمیم گیرى بجا و اقدام براى خدا، سرنوشت تاریخ را دگرگون خواهد کرد و عکس قضیه ضربات جبران ناپذیرى بر جبهه حق وارد خواهد نمود.

دراین برهه زمانی و باچنین مقدمه ی اگر بپذیریم بخشی بزرگی از نهاد های غیر انتخابی امروز جامعه وتریبونهای رسمی هم اینک دراختیار بخش عظیمی از هدایتگران جامعه است ؛ این سوال در ذهن مخاطبان نوشتار شکل می گیرد که تا کنون این طیف خاص به چه میزان به وظایف ذاتی خود در مقابل خدا و مسولیتهای اجتماعی خویش در مقابل مردم عمل نموده وپاسخگویی به عملکرد این مدت را در الویت برنامه ها قرار داده اند ؛ متاسفانه امروزه آنچه بعضا از برخی تریبونهای خاص به مردم مخابره می شود به دلیل تعارض منافع نه تنها به دنبال هدایت مردم وتقویت اعتماد عمومی نیستند بلکه در مسیری برخلاف آنچه بیان شد عمل نموده و ضمن انحراف و دلسردی بخش عظیمی از جامعه به کارگزاران وبدنه کارشناسی با عناوین پر طمطراقی همچون جهادی وانقلابی دراقدامی غیر عقلانی خود را به هیچ مرجعی پاسخگو نمی دانند و دقیقا نقشی را درجامعه ایفا می کنند که بارها در بیانات رهبری به عنوان نفوذ و بازی درمیدان دشمن از آن یاد شده است وچه زیبا شیخ اجل سعدی نقش اینان را درجامعه با ظرافت در بوستان ادب خود ماندگار میکند آنجا که این بیت را می سرود
(یکی بر سر شاخ، بن می برید / خداوند بستان نگه کرد و دید/ بگفتا گر این مرد بد می کند/ نه با من که با نفس خود می کند)
به هرحال اگر قرار است برخی خواص محلی وملی به جهت ترجیح منافع فردی بر مصالح عمومی جامعه ازخواب غفلت بیدار نشوند در آینده ی نه چندان دور با سیلی محکم مردم عوام از خواب بیدار خواهند شد و این پرهزینه ترین حالتی است که ممکن است شکل واقعی در واکنش به رفتار خواص به خود بگیرد مگر رهبری در فرمایشات خرداد امسال خود بیان نفرمودندکه «هر که مردم را از آینده ناامید کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می‌کند»
آیا برخی تریبونهای عمومی وتصمیم سازان و تصمیم گیران که از بودجه بیت المال استفاده می کنند ؛ در بستر زمان به صورت واقعی به این فرمایشات رهبری عمل نموده اند
؟؟دوقطبی سازیهای کاذب و تخریب چهره کارشناسی و کارگزاران واقعی نظام در استان خوزستان به بهانه های دروغین و به منظور بزرگ جلوه دادن نقش خود با عناوینی انقلابی به مثابه حنای رنگ باخته در بین عامه مردم است . و انتهای چنین مسیر بی سرانجامی به نا کجا آبادی ختم خواهد شد که نسل حاضر و چندین نسل بعدی می بایست هزینه آن را پرداخت خواهد نمود

ودرانتهای کلام

رعیت چو بیخند و سلطان درخت
درخت، ای پسر، باشد از بیخ سخت
مکن تا توانی دل خلق ریش
وگر می‌کنی ؛ می‌کنی بیخ خویش
(سعدی)