احمدی مدیرکل امور اطلاع رسانی دفتر معاون‌اول رئیس جمهور شد

محمدرضا احمدی طی حکمی به عنوان مدیر کل اطلاع‌رسانی و خدمات کارشناسی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور منصوب شد.محمدرضا احمدی طی حکمی به عنوان مدیر کل اطلاع‌رسانی دفتر دکتر محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور منصوب شد.در حکم انتصاب وی انعکاس عدالت محوری ، انقلابی گری و فساد ستیزی در راستای پوشش حداکثری اخبار و اقدامات مجموعه […]

محمدرضا احمدی طی حکمی به عنوان مدیر کل اطلاع‌رسانی و خدمات کارشناسی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور منصوب شد.محمدرضا احمدی طی حکمی به عنوان مدیر کل اطلاع‌رسانی دفتر دکتر محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور منصوب شد.در حکم انتصاب وی انعکاس عدالت محوری ، انقلابی گری و فساد ستیزی در راستای پوشش حداکثری اخبار و اقدامات مجموعه معاون اول رئیس جمهور ذکر شده است.

وی از سردبیران و خبرنگاران باسابقه حوزه دولت و ریاست جمهوری است که تجربه حضور در رسانه‌های مختلف را دارد.احمدی پیش از این سردبیری گروه سیاسی شبکه خبر، سردبیری گروه دولت و ریاست جمهوری خبرگزاری صداو سیما و مشاور رسانه در بخش های مختلف کشور را در کارنامه خود دارد.