جوان خوزستانی استحقاق دارد که از آموزشی با کیفیت و در سطح عالی برخوردار باشد

دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خوزستان از توانمندسازی روسا و معاونان مراکز آموزش عالی آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی‌ و برخی مراکز آموزش عالی دولتی توسط این هیات خبر داد.دکتر رحیم قاسمیه با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی نظارت و ارزیابی استانی که امروز (۲۲ آبان‌ماه) با حضور معاونان مراکز اموزش عالی […]

دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خوزستان از توانمندسازی روسا و معاونان مراکز آموزش عالی آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی‌ و برخی مراکز آموزش عالی دولتی توسط این هیات خبر داد.دکتر رحیم قاسمیه با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی نظارت و ارزیابی استانی که امروز (۲۲ آبان‌ماه) با حضور معاونان مراکز اموزش عالی استان خوزستان در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه در ارتباط با وظایف هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خوزستان برگزار شد. هدف از فعالیت این دبیرخانه ارزیابی مستمر مراکز آموزش عالی در سطح استان است.

وی افزود: این اولین جلسه توانمندسازی روسا و معاونان مراکز آموزش عالی آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی‌ و برخی مراکز دولتی است که البته حضور معاونان و مدیران کفایت می‌کند و این آموزش‌ها دارای جنبه فردی و سازمانی است.دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خوزستان گفت: در این جلسات توانمندسازی، نه تنها دانش جدید به مخاطبان منتقل می‌شود بلکه توانمندی درونی افراد به بهترین شکل بروز می‌یابد. امیدواریم آموزش‌های ارائه‌شده باعث شود که افراد، در تصمیمی‌گیری خود بهتر عمل کنند و در مواجهه با مشکلات، عملکرد بهتری داشته باشند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۱۰ مرکز آموزش عالی در استان خوزستان فعال هستند و ارزیابی و نظارت و تضمین کیفیت آن‌ها بر عهده دبیرخانه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی است. هدف اولیه فعالیت این دبیرخانه این است که مطمئن شویم موسسات آموزش عالی از حداقل استانداردهای لازم و انضباط قابل قبولی برخوردار هستند به گونه‌ای که در این مراکز، خدمات آموزشی با کیفیت ارائه شوند.

قاسمیه ادامه داد: جوان خوزستانی این استحقاق را دارد که از آموزشی با کیفیت و در سطح عالی برخوردار باشد و به این منظور بازدید و ارزیابی مستمر از موسسات آموزش عالی انجام می‌شود.

دبیر هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خوزستان گفت: اگر چه مساله محوری یکی از وظایف این هیات است، اما به این نتیجه رسیدیم که به فرآیند ارزیابی و کیفیت نظام‌مند و پویا نیاز داریم تا این مراکز در انجام وظایف خود به خوبی عمل کنند. بسیاری از این مراکز غیرانتفاعی هستند و اهداف مالی دارند که از نظر ما اشکالی ندارد اما این اهداف نباید تناقضی با ارزش‌ها و کیفیت آموزش عالی داشته باشد.