اداره کل میراث فرهنگی خوزستان مقام برتر کشور در ثبت آثار ملی را بدست آورد

اداره کل میراث فرهنگی خوزستان رتبه برترکشور در ثبت آثارملی را کسب کرد.دکترفرهادنظری گفت: مدیرکل دفترثبت آثارسازمان میراث فرهنگی که درحاشیه کارگاه ملی حفاظت ومدیریت مجموعه های تاریخی سخن می گفت اعلام نمود:براساس بررسی های انجام شده باارزیابی های صورت گرفته طی یکسال گذشته استان خوزستان توانست جایگاه نخست ثبت آثارتاریخی راکسب کندواین اولین مرتبه […]

اداره کل میراث فرهنگی خوزستان رتبه برترکشور در ثبت آثارملی را کسب کرد.دکترفرهادنظری گفت: مدیرکل دفترثبت آثارسازمان میراث فرهنگی که درحاشیه کارگاه ملی حفاظت ومدیریت مجموعه های تاریخی سخن می گفت اعلام نمود:براساس بررسی های انجام شده باارزیابی های صورت گرفته طی یکسال گذشته استان خوزستان توانست جایگاه نخست ثبت آثارتاریخی راکسب کندواین اولین مرتبه است که خوزستان صاحب این جایگاه می شود.دکترنظری بابرشمردن آثار ارزشمند درخوزستان ابرازامیدواری نمود که باتلاش و همت کارشناسان درحوزه ثبت خوزستان باتوجه به غنی فرهنگی که دارد به جایگاه واقعی اش دست یابد.

پایگاه خبری عصر ما این موفقیت را به جناب مهندس حیدری مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خوزستان ،کارکنان خدوم این سازمان و مردم خطه خونرنگ خوزستان تبریک و شادباش می گوید.