به بهانه باز گشایی مدارس

هادی امین جلالی : آموزش وپرورش در وهله اول، یک سازمان اجتماعی است که تلاشش، کشف استعداد ها و توانمندی های نسل آینده کشور است.زیر مجموعه این سازمان، مدارس هستند، که سکوی پرتاب پیشرفت وترقی نسل هاست. کودک، نوجوان وجوان ما در این محیط ها تجربه کسب می کند، ومی توان گفت، که محیط های […]

هادی امین جلالی : آموزش وپرورش در وهله اول، یک سازمان اجتماعی است که تلاشش، کشف استعداد ها و توانمندی های نسل آینده کشور است.زیر مجموعه این سازمان، مدارس هستند، که سکوی پرتاب پیشرفت وترقی نسل هاست.

کودک، نوجوان وجوان ما در این محیط ها تجربه کسب می کند، ومی توان گفت، که محیط های آموزشی دنیای متفاوتی با سایر محیط های انسانی دیگر دارد.پس همیشه باید در پی یافتن بهترین شیوه های پیشرفت دانش آموزان هم از نظر عاطفی وهم آموزشی برای همه باشیم.

چون اسلام به رنگ، ملیت، نژاد وپوست نگاه نمی کند، تا تمام مردم یک جامعه از آموزش وامکانات مساوی بهره ببرند.اما متاسفانه در کشور ما چندین نوع مدرسه با تابلوی های رنگی ودر ظاهر نام های زیبا ولی در محتوی بوی تبعیض وایجاد طبقه در بین آموزش ما وجود دارد. خیلی از این مدارس با شهریه های زیاد تنها پول دار ها در آن مدارس تحصیل می کنند.مدارس دولتی در سطحی پایین هم از نظر آموزشی وتجهیزات قابل مقایسه با دیگر مدارس پولدار ها نیست.

با وجود تلاش بعضی از عاشقان دست اندر کار آموزش وپرورش، آموزش دانش آموزان ما روز به روز نسبت به تحصیل بی انگیز تر می شوند وآمار ترک تحصیل بیشتر شده است.در صورتی که سرعت پیشرفت آموزش دربین جوامع، آنقدر سریع شده که در بین کشور ها حالت مسابقه را پیدا کرده، وهر که خوب فکر نکند به سرعت نور از قافله آموزش عقب می ماند وجبران اش وقت زیادی را می طلبد.به نظرم سه عامل باعث عقب ماندگی ما در امر آموزش وپرورش شده است:

اول: در زمینه آموزشی دارای یک برنامه مدون وسیستماتیکی نبودیم.بعد از انقلاب سیستم آموزشی ما از۶، ۳،۳ به۵، ۳، ۳،باضافه پیش دانشگاهی تغییر وچندین سال بر همین منوال بوده سپس دوباره بر گشتیم به روال سابق یعنی شش، سه، سه این نوع تغییرات چرخ حرکت پیشرفت تحصیلی را کُند، می کند.

عامل دوم:نظام آموزشی ما تاکید بر پرورش نخبه پروری است مثلا تلاش می کنیم عده ای را با دادن بیشترین امکانات آموزشی در المپیاد ها شرکت کنند ومدال بیاورند، وکمتر بر تخصص پروری در افراد تاکید می کنیم، درحالی که در یک نظام آموزشی توسعه یافته، هدف تربیت شهر وندان خوب کشور است.

عامل سوم: که خیلی مهم است نقش خانواده در سیستم آموزشی است که متاسفانه بین این دونهاد رسمی وغیر سمی جز شعار تاثیری نمی بینیم واین شکاف باعث ایجاد مشکلاتی در آموزش وپرورش بخصوص در مدارس شده البته دلایل دیگری وجود دارد که خارج از حوصله این نوشته است. إن شاء الله مسئولین دانای ما باید بیشتر به این نهاد آموزشی توجه کنند زیرا سنگ بنای یک جامعه پویا و پیشرفته آموزش وپرورش است