“به نام پدر” خوزستانی در ششمین اشکواره ملی حسینی مازندران

نمایش خیابانی “به نام پدر” آخرین تجربه گروه تئاتر آئین مردم اهواز بعنوان تنها اثر خوزستانی به ششمین اشکواره ملی فرهنگی وهنری حسینی به میزبانی استان مازندران راه یافت. طبق اعلام دبیرخانه این رویداد ملی ،پس از ارزیابی آثار نمایشی ارسالی از سراسر کشور با تاکید بر کیفیت نمایشی ومحتوای مرتبط با موضوعات،تعداد ۷ نمایش […]

نمایش خیابانی “به نام پدر” آخرین تجربه گروه تئاتر آئین مردم اهواز بعنوان تنها اثر خوزستانی به ششمین اشکواره ملی فرهنگی وهنری حسینی به میزبانی استان مازندران راه یافت.
طبق اعلام دبیرخانه این رویداد ملی ،پس از ارزیابی آثار نمایشی ارسالی از سراسر کشور با تاکید بر کیفیت نمایشی ومحتوای مرتبط با موضوعات،تعداد ۷ نمایش را جهت شرکت در ششمین اشکواره ملی حسینی معرفی کردند.

نمایش خیابانی “به نام پدر” به نویسندگی و کارگردانی مصطفی بوعذار هنرمند اهوازی بعنوان تنها اثر خوزستانی در میان آثار منتخب این رویداد ملی است.
این اثر هنری در قالب گروه تئاتر آئین مردم با سابقه درخشان در زمینه تهیه وتولیدات نمایشی تاکنون در جشنواره های ملی وبین المللی حضوری فعال داشته است و رتبه های برتر را به خود اختصاص داده است.
ششمین اشکواره ملی حسینی در بخش های مختلف هنری توسط اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی مازندران ،شهرداری ، شورای شهر وسایر دستگاه ها ونهاد های فرهنگی وهنری با موضوع امام حسین (ع) ومدافعان حرم از ۱۶ لغایت ۲۸ شهریور برگزار می شود. مایش “به نام پدر” طبق برنامه ریزی به عمل آمده در دو نوبت پذیرایی مخاطبان مازندرانی خواهد بود.