مردی که زیاد می نوشت

نعیم حمیدی : نوشتن لازمه زایش ، تولید و تحول در حوزه فرهنگ و دانش است ، بدون نوشتن هیچ داشته و اثری از تمدن ها ماندگار نخواهد شد. به همین دلیل بود که قلم قداست ، ارزش و منزلت یافت زیرا ابزار نوشتن و عامل انتقال علم و فرهنگ و زمینه ساز پیوند نسل […]

نعیم حمیدی : نوشتن لازمه زایش ، تولید و تحول در حوزه فرهنگ و دانش است ، بدون نوشتن هیچ داشته و اثری از تمدن ها ماندگار نخواهد شد. به همین دلیل بود که قلم قداست ، ارزش و منزلت یافت زیرا ابزار نوشتن و عامل انتقال علم و فرهنگ و زمینه ساز پیوند نسل هاست

کسانی که رسالت نوشتن را بر دوش کشیده و با چیدمان واژگان و نظم سطور در راستای ثبت و ماندگاری داشته های ملت ها تلاش و جهاد می کنند از آن جهت که بستر روشنگری ، آموختن و اندیشیدن را فراهم کرده ،همواره مورد احترام و تکریم افراد جامعه بویژه فرهیختگان قرار می گیرند و منزلت والا می یابند

زنده یاد *حاج حمید پورصدامی (طرفی)* از جمله چهره های فرهنگی استان خوزستان است که همانند مرحوم پورکاظم به زیاد نوشتن مشهور بود و تعدد آثار بر این ویژگی وی دلالت دارد. .در روزگاری که نشر آثار مکتوب برای نویسندگان ، ادبا و پژوهشگران عرب سخت و دشوار بود ، این دو چهره ماندگار با تحمل مشقت ها و با هزینه شخصی توانستند آثار فراوانی را منتشر و روانه بازار کتاب کنند .گرچه این کثرت گاهی با سطحی نگری همراه شد اما چیزی از ارزش خدمات و زحمات آقایان حمید پورصدامی و حاج کاظم پورکاظم نمی کاهد .کسانی که شرایط فرهنگی سه دهه پیش را بیاد دارند بخوبی قدر و اهمیت کار این دو صاحب قلم را درک کرده و به نیکی از آنها یاد می کنند.

زنده یاد حمید طرفی که از خانواده و خاندان اهل علم و فرهنگ و با اصالت بوده ، حیات خود را در سه مقطع گذارند

وی نخست در قامت بخشدار و فرماندار در دوره پیش از انقلاب بعنوان یک چهره اجرایی مطرح بود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت های خود را در حوزه فرهنگ و تدوین آثار مکتوب متمرکز و توانست کتاب هایی همچون *”تاریخ سیاسی – اجتماعی بنی کعب و جنگ آلبوناصر با انگلیس و عثمانی / انگلیس و جهاد مردم مسلمان عرب خوزستان /اهواز در هشت سال دفاع مقدس /تاریخ هویزه / تاریخ دشت آزادگان / حیاه العلامه شیخ حسین الطرفی و آیات الشفاء”* را تألیف و منتشر کند .

حمید پور صدامی در مقطع سوم زندگی خود وارد عرصه سیاسی شد و توانست “حزب ثقلین” را تاسیس و با همراهی خانم خیریه نیسی و دکتر حسین کاملی فعال کند اما این تشکل بدلیل نداشتن هویت و مرام مشخص و نیز وابستگی تام به شخص مرحوم حمید طرفی ، مجموعه اعضای آن هیچ گاه فراتر از ۵ نفر نرفت و در نهایت پس از انتخابات سال ۱۳۹۲ برای همیشه به کما رفت

به هر حال شخصیت متواضع ، بی حاشیه و فرهنگی زنده یاد حمید پورصدامی همواره مورد احترام و تکریم همه طیف ها بود و به همین دلیل می توان او را یکی از سرمایه های اجتماعی استان قلمداد و از اقدامات و فعالیت های وی تجلیل کرد . در واقع درگذشت حاج حمید مصیبت جانکاه و تالم برانگیز است که امیدواریم خداوند متعال با لطف و مرحمت خود صبر بر آن را عنایت بفرماید . مرحوم پورصدامی با هر انگیزه ، اندیشه ، راه و روش فرهنگی که بود ، بخشی از تاریخ خوزستان است که از وی به نیکی یاد خواهد شد. عاش سعیدا و مات سعیدا