کتاب “کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی نفت” رونمایی شد

همزمان با بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، کتاب “کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی نفت” تالیف یکی از کارشناسان ارشد شرکت ملی حفاری ایران، رونمایی شد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران، رضا محمدی سرپرست تعبیر و تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی اداره کل خدمات نمودارگیری مدیریت خدمات […]

همزمان با بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، کتاب “کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی نفت” تالیف یکی از کارشناسان ارشد شرکت ملی حفاری ایران، رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران، رضا محمدی سرپرست تعبیر و تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی اداره کل خدمات نمودارگیری مدیریت خدمات ویژه حفاری شرکت به عنوان نویسنده کتاب، توضیح داد: کاربرد انواع شبکه های عصبی در علوم و صنایع مختلف از جمله صنعت نفت و گاز در بهبود تشخیص اهداف و حل مسائل متعدد در صنایع بالادستی و پائین دستی، از اکتشاف تا بهره برداری، به طور روز افزون درحال افزایش است و هدف از استفاده از این شیوه‏ حل مساله، یافتن پاسخ‏ های دقیق‏ تر (با عدم‏ قطعیت پائین ‏تر)، در زمان کوتاه تر و مقرون‏ به صرفه تر است.

نویسنده که از کارکنان نخبه شرکت با مدرک کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت است با اشاره به اینکه این کتاب را با همکاری یکی از کارشناسان ارشد مهندسی نفت به رشته تحریر در آورده است، گفت: کتاب کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در مهندسی نفت به معرفی شبکه های عصبی و روش‏ های پرکابرد مورد استفاده در زمینه مهندسی نفت، به خصوص اکتشاف نفت و عوارض زیر سطحی
می‏ پردازد.

وی افزود: این کتاب در چهار فصل گردآوری گردیده که فصل اول به مقدمه ای بر شبکه های عصبی مصنوعی پرداخته و تاریخچه‏، ایده استفاده از آنها و تقسیم بندی کلی انواع شبکه‏ ها ارائه شده و انواع شبکه ها از جمله شبکه های بانظارت، بدون نظارت، منطق فازی و چندین شبکه‏ دیگر در فصل دوم مورد بحث قرارگرفته است.

محمدی اظهار کرد: همچنین فصل سوم و چهارم کتاب به نشانگرهای لرزه ای و در نهایت کاربرد شبکه های عصبی در شناسایی عوارضی مانند گنبدهای نمکی، دودکش‏ های گازی و گسل ها اختصاص دارد.