مشروح گزارش نشست هم اندیشی “نقش اقوام در توسعه فرهنگی” در اداره کل ارشاد اسلامی خوزستان

در راستای بررسی «نقش اقوام در فرایند توسعه فرهنگی” نشست هم اندیشی جمعی از فعالان فرهنگی ،اساتید دانشگاه و صاحب نظران با “همایون قنواتی”  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و دبیر شورای فرهنگ عمومی شامگاه دیروز چهارشنبه در سالن کنفرانس این اداره کل برگزار و مباحث مهمی در این راستا از سوی شرکت کنندگان […]

در راستای بررسی «نقش اقوام در فرایند توسعه فرهنگی” نشست هم اندیشی جمعی از فعالان فرهنگی ،اساتید دانشگاه و صاحب نظران با “همایون قنواتی”  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و دبیر شورای فرهنگ عمومی شامگاه دیروز چهارشنبه در سالن کنفرانس این اداره کل برگزار و مباحث مهمی در این راستا از سوی شرکت کنندگان در نشست مطرح گردید.به گزارش خبرنگار عصرمادر آغاز این نشست همایون قنواتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با تقدیر از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در مقدمه ای کوتاه گفت:اگر نگاهی گذار به وضعیت فرهنگی استان بیافکنیم متاسفانه شاخص های فرهنگی استان ما مطلوب نیست و در جاهایی نگران کننده است.در روابط اجتماعی و حتی در مسائل دینی نیز شاخص ها در استان خوب نیست.وی افزود:برای بهبود این وضعیت باید برنامه ریزی کرد ولی بر این باور هستم که باید از کارهای نمایشی و تبلیغاتی اجتناب کرد.

24

مدیرکل ارشاد خوزستان :بر این باور هستیم که در استان مشکلی بنام قومیت یا قومیت گرایی نداریم.ادبیات نویسندگان و برخی نخبگان ما درباره اقوام ناشی از نگاه غربی است

وی در جمع بندی پایانی نشست نیز گفت:ما بر این باور هستیم که در استان مشکلی بنام قومیت یا قومیت گرایی نداریم.ادبیات نویسندگان و برخی نخبگان ما درباره اقوام ناشی از نگاه غربی است.البته طی سال های گذشته مسایل قومی در ایران ناشی از تفکر چپ گرایانه است.هیچ شکی نباید داشت که حاکمیت براساس نگاه قومیتی برنامه ریزی و عمل نمی کند.الحمدالله در کشورمان چیزی بنام تبعیض نژادی نداریم ،اینجا آفریقای جنوبی نیست .در ایران “ناسیونالیسم وجود ندارد.بنده تاکید می کنم ساختار فرهنگی و سیاسی ما نه براساس نژاد و نه زبان است.همایون قنواتی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید ارتباطات بیشتر و کیفی تر با نخبگان حوزه های فرهنگی و اجتماعی برای رسیدن به تدوین برنامه ریزی جامع فرهنگی است.قنواتی بیان داشت: در سال های گذشته برخی این مهم را نادیده گرفتند. همه باید به این درک مشترک برسیم که با شناخت وسیع تر و دقیق تر از پدیده های اجتماعی است که می توان به کاستی ها و قوت ها دست یافت و در این مسیر گام های محکم و بلندتری برداشت.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ادامه داد: متاسفانه شاخص های فرهنگ عمومی در استان شاخص های خوبی نیستند.حتی برخی از شاخص ها فرهنگی در استان نگران کننده است.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تصریح کرد: در حوزه های روابط اجتماعی، فرهنگی، هنری و رسانه و مطبوعات در مجموع شاخص های فرهنگی خوبی را شاهد نیستیم. امیدواریم که با کمک و هم اندیشی صاحب نظران و کارشناسان این کمبودها را جبران کنیم. قتواتی یادآورشد: سیاست های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان این است که در این مسیر گام های عمیق ، بنیادی را بردارد. در این راه از اقدامات نمایشی و تبلیغاتی پرهیز خواهیم کرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان بیان داشت: بر این اساس شاید در فضای اجتماعی و سیاسی فعالیت های این اداره کل نمود تبلیغاتی نداشته باشد اما یقینا تاثیرات عمیقی را در فضای فرهنگی استان خواهیم گذاشت. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان همچنین در جمع بندی پایانی نیز گفت: در استان مشکلی بنام قوم گرایی نداریم.وی تصریح کرد: نمی توان ساختار اجتماعی، فرهنگی ، اقتصادی جامعه ایرانی – اسلامی با دیگران جوامع غربی مشابه سازی کرد. نوع ساختار اجتماعی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشورمان با ساختارهای کشورهای آفریقایی و اروپایی متفاوت است و نمی توان آن را تعمیم داد. نباید تحلیل یک جامعه شناس غرب نمی تواند مبنای عمل قرار داد.نباید به اقوام از نگاه غربی الهام گرفت. این نگاه در جامعه ایرانی صدق نمی کند. ادبیات قومیت و قومیت گرایی متاثر از ادبیات چپ گرایانه است.
این مقام مسئول بیان داشت: هیچ شکی نباید داشت که حاکمیت براساس نگاه قومیتی برنامه ریزی و عمل نمی کند.الحمدالله در کشورمان چیزی بنام تبعیض نژادی نداریم ،اینجا آفریقای جنوبی نیست .در ایران ناسیونالیسم قومی وجود ندارد. تاکید می کنم ساختار فرهنگی و سیاسی ما نه براساس نژاد و نه زبان است.این گونه نیست که توسعه اقتصادی و عقب ماندگی در مناطقی که یک قوم خاص سکونت دارد وجود دارد و یا دولت یک منطقه را به دلیل ساکن بودن یک قوم محروم نگه دارد. اگر محرومیت است برای همه اقوام است.قنواتی ادامه داد: علل محرومیت مناطق مختلف به شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی آن برمی گردد و ارتباطی با اقوام ندارد.اگر در دهدز محرومیت وجود دراد در شادگان نیز این محرومیت از نوع دیگر وجود دارد.علت آن قومیت نیست.مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خوزستان تصریح کرد: قوم خاصی در حاکمیت کشورنفوذ ندارد و همه اقوام در حاکمیت کشور سهیم هستند. در ایران تبعیض نژادی نداریم. ایران آفریقای جنوی نیست که اتوبوس سیاه پوست ها از سفیدپوست ها جدا باشد.در ایران ساختار سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی بر اساس قومیت ، نژاد و زبان نیست. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: در ساختار ایران ناسیونالیست قومی جایگاهی ندارد.آیا نازیسم که در آلمان وجود دارد همان را در ایران می ببنیم؟!

آیا در ایران مانند آلمان که ژرمن ها خود را نژادبرتر می دانند نژادبرتر داریم؟! اصلا در ایران مسایل چنین مسائلی وجود ندارد. در ایران ترکیب سیاسی و تعیین دولت ها و پارلمان بر اساس رای مردم و دموکراسی است. در ساختار حاکمیت حضور همه و مذاهب و ادیان را می ببینیم. اینگونه نیست که بخشی از اقوام از ساختار قدرت اجتماعی و سیاسی کنار زده شده باشند. اگر در این زمینه گاها شاهد کج سلیقگی هایی هستیم نباید آن را به حساب سیاست های نظام بیاوریم. در این سرزمین تنوع فرهنگی داریم. تنوع نژادی و زبانی داریم.قنواتی ادامه داد:وحدت فرهنگی و تمدنی در ایران قدمت بسیار طولانی دارد. در دوره نادرشاه همه اقوام از سرزمین خود دفاع کردند. در جنگ تحمیلی همه اقوام و مذاهب و ادیان ایرانی از آب و خاک این سرزمین دفاع کردند. مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خوزستان ادامه داد: شهریاربه فارسی شعر می سراید. اگر در این مسیر خدشه ای واردشود کل ساختار سیاسی و اجتماعی خدشه دار می شود. قنواتی بیان داشت: مقایسه اقوام ایرانی با کشور لبنان صحیح نیست.لبنان توسط فرانسه به صورت انجمنی اداره می شود. این کشور فاقد دولت و ساختار سیاسی منسجم است. دولت لبنان دولت متزلزلی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بیان داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از فعالیت همه گروه های موسیقی محلی بدون هیچ تبعیضی استقبال می کند. باید به هویت قومی و جغرافیایی همه اقوام احترام گذاشت.مجموع آداب و سنن در ذیل فرهنگ ملی و هویت ملی تعریف می شود.مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی خوزستان ادامه داد: زمانی می توانیم به ادبیات جهانی ملحق شویم که ادبیات قومی و اقلیمی خود را گسترش و نهادینه کنیم. دبیر شورای فرهنگ عمومی استان خوزستان به آداب و سنن اقوام در استان اشاره کردوگفت: بخشی از آداب و سنن اوقام مختلف استان ناشی از دوران گذشته است. آداب و سنن باید برای مسائل امروز حرفی برای گفتن داشته باشد. امروز موسیقی فولکور باید به نیازهای فرهنگی روز پاسخ دهد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تصریح کرد: هر چقدر بتوانیم فضای گفتگو و علمی را در استان گسترش بدهیم از افراط و تفریط فاصله گرفته ایم. باید مباحث را بر اساس مباحث علمی و کارشناسی پیش ببریم.قنواتی ادامه داد: اگر نخبگان اقوام و صاحب نظران مسائل اجتماعی نتوانند باهم در یک فضاعلمی گفتگو تعامل کنند در لایه های زیرین اجتماع نیز شاهد گفتگو نخواهیم بود. بیاد شناخت خود را از آداب و سنن اقوام را بروز کنیم و تغییرات را متناسب با فضای موجود اجتماعی بوجود آوریم. قنواتی در پایان تاکیدکرد: کم برخودداری از امکانات اقتصادی ، عمرانی ، اجتماعی وفرهنگی ریشه در قومیت ندارد و باید علل آن را در مسائل دیگری جستجو کرد.

دکتر خمیسی:یکی از چالش های توسعه فرهنگی موجود در استان “قوم هراسی ” است.

در ادامه آقای دکتر خمیسی از صاحب نظران و فعالان فرهنگی استان با طرح یک موضوع علمی خواهان گفت: قوم یعنی گروهی که اعضای آن، ازهویت فرهنگی مشترک خودآگاهی دارندوخود را از نظر فرهنگی متمایز از گروهبندی های دیگر در جامعه می دانندودیگران نیز آنها را همین گونه در نظر می آورند.در واقع گروه قومی از طریق شناخت “دیگران”تعریف می شود.دیگران دوست،دیگران رقیب،دیگران دشمن یا نقیض.از این رو قومیت از جنس فرهنگ است و فرهنگ هم امری آموختنی است.بنابراین قومیت پدیده ای اجتماعی است یعنی قایم به جامعه است.اما در خوزستان علیرغم اینکه قومیت یک مساله فرهنگی است اما تحت تاثیر نگاه امنیتی است.

خمیسی اظهار داشت:مفاهیم ملت و ملیت درارتباط تنگاتنگ با مفاهیم گروه قومی و قومیت هستند اما در جوامع سیاسی بار معنایی متفاوتی را القا می‌کند. مردمی که از یک قوم هستند و قومیت مشابه دارند ممکن است درکشورهای مختلف زندگی کنند و بنابراین ملیت متفاوت داشته باشند. سیستم دولتی هر کشور ملیت آن کشور را مشخص می‌کنند و اغلب کشورها دارای ملیت خاص خود هستند اما همه جوامع هم همگن و یکنواخت نیستند. برخی از جوامع از چند ملیت مختلف تشکیل شده‌اند

00000000000000000000

این کارشناس فرهنگی استان در تبیین محتوای قومیت گفت:محتوای قومیت ،یعنی محتوای باورها ،ارزشها و هنجارها تنها بر پایه تبار یا زبان یا پوشش مشترک نیست،در عرصه سیاسی هم ممکن است پدیده قومیت شکل بگیرد.مذهب نیز ممکن است مبنای قومیت باشد.لذا این تصور که قومیت صرفا مربوط و محدود به زبان یا تبار مشترک است امر نادرستی است.امروز ما در عرصه سیاسی ایران نه تنها شاهد قومیت و گروههای قومی هستیم که قوم گرایی تنش آفرین را هم شاهدیم.یکی از مشکلات توسعه فرهنگی نوع نگرش برخی مدیران به مقوله قومیت است که باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

دکتر خمیسی افزود:در واقع چنین نیست که بخشی از جمعییت را قومی و بخش دیگری را غیر قومی تعریف کنیم.این تعریف ربطی به واقعیت ندارد.قومیت صفتی است برای همه جمعیت در محدوده دولت – ملتها. اماملاک های تقسیم احاد جامعه به گروههای قومی متفاوت است.همچنان که می توان پیازها را بر اساس ملاک های متفاوت از قبیل رنگ،اندازه،مزه،محل کاشت،زمان برداشت به اقسام گوناگون تقسیم کرد.جمعیت یک جامعه هم بر اساس ملاک های متفاوت قابل تقسیم به اقوام است.براساس باورها و ارزشهای دینی، مردم ساکن درایران شامل اقوام مسیحی،یهودی،مسلمان و زرتشتی است.براساس زبان شامل کرد،لر،ترک،عرب،گیلک و…است.براساس تبار یا اجداد،سادات و غیر سادات یا ایرانی و انیرانی.با این وصف روابط قومی در برخی شرایط منشا تنش و کشکمش در جامعه خواهد بود.وقتی منابع موجود به شکل تبعیض آمیز توزیع شوند و دسترسی افراد به این امور تابع عضویت و یا نزدیکی به قوم خاصی باشد،احساسات جمعی تاب تحمل این وضع را نداشته و اعتراض و اقدام معترضانه خود را علنی می کنند.گاهی نیز مکن است گروههای قومی بیش از آن که شایسته هستند، طلب کنند و این نیز منشا مشکلات متعدد در جامعه خواهد شد.

خمیسی افزود: یکی دیگر از چالش های فرهنگی موجود در استان “قوم هراسی ” است.این پدیده در سال های اخیر تاثیر فراوانی بر کارکرد مدیران محلی استان های نظیر خوزستان گذاشته است.که برخلاف رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای و تاکید مسئولان عالی رتبه نظام است.نکته دیگر احساس تبعیض و محرومیت در اینگونه نقاط جمعیتی است بطور نمونه قسمت عمده قوم عرب در استان خوزستان ساکن هستند اما احساس محرومیت می کنند .این مردم حدود 11 هزار شهید را تقدیم دفاع از حریم اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی در راستای امتثال امر ولی فقیه شان نمودند و برخی مرومیت بویژه در توزیع مناصب شایسته این مردم دلداده اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نیست.وی در پایان گفت:متاسفانه در استان ما متولی خاصی برای مقوله اقوام وجود ندارد و از این جهت بسیاری از مباحث ،مطالبات و پیشنهادات ضمانت اجرایی پیدا نمی کند

حلالی : ما پایه گذار انقلابی هستیم که داعیه جهانی شدن را دارد پس باید نگاه فراخ به اقوام در آن گسترش یابد

در ادامه این نشست امید حلالی مدیر مسئول روزنامه فرهنگ جنوب با تشکر از دست اندرکاران این نشست به تبیین مساله ملت سازی پرداخت و گفت:اصطلاح ملت سازی در دهه های 1320 تا 1330، در میان اندیشمندان علوم سیاسی که رهیافتی تاریخی داشتند، رواج یافت. نظریه ملت سازی، نخست به منظور توصیف فرآیندهای انسجام و پیوستگی ملی که منجر به استقرار دولت ـ ملت های مدرن که از اشکال متنوع سنتی دولت ها مثل دولت های فئودالی و پادشاهی، دولت های کلیسایی و امپراتوری متمایز است، به کار رفته است. دولت‌های ما قبل مدرن و سنتی از جوامع مجزا با فرهنگهای محلی در لایه‌های پایین جامعه و ساختار دولتی مجزا و دور از مردم در لایه‌های بالای جامعه، تشکیل شده بودند. این دولت‌ها به جمع‌آوری مالیات‌ها و برقراری نظم قانع بودند. در جریان « ملت سازی» این دو حیطه به یکدیگر نزدیک شده و روابط صمیمی میان آنها برقرار شد. اعضای اجتماعات محلی از طریق آموزش و مشارکت سیاسی وارد جامعه بزرگ‌تر شدند. از سوی دیگر حاکمان دولتی، با ارایه خدمات وسیع و گسترش شبکه اجتماعی منسجم، حقوق و تکالیف خود را نسبت به اعضای جامعه گسترش دادند. پیروان پادشاه آرام آرام و به طور نامحسوس به شهروندان دولت ـ ملت تبدیل شدند. فرهنگهای محلی و وفاداری به پادشاه از بین رفت یا اهمیت سیاسی خود را با جایگزین شدن وفاداری نسبت به دولت، از دست داد. یک مدل ملت سازی را متشکل از چهار جنبه متمایز تحلیلی نشان می‌دهد. در اروپای غربی این جنبه‌ها معمولا با نظمی کم و بیش مشابه به دنبال هم آمده‌اند. بنابراین آنها را نه تنها می‌توان به عنوان جنبه‌ها بلکه مراحل ملت سازی نیز ملاحضه کرد.

00000000000000000

اولین مرحله منجر به یکسان سازی اقتصادی و فرهنگی در سطح نخبگان می‌شود. مرحله دوم بخش بزرگ‌تری از توده‌ها را از طریق اعزام به خدمت و ثبت نام در مدارس اجباری به درون نظام می‌آورد. رشد سریع رسانه‌های عمومی راه‌هایی برای ارتباط مستقیم بین نخبگان مرکزی و افرادی که در پیرامون قرار دارند ایجاد کرد و احساس هویت فراگیری با نظام سیاسی را ایجاد کرد. در مرحله سوم، توده‌ها به مشارکت فعال در قلمرو سیاسی نظام فراخوانده شدند و سرانجام در آخرین مرحله دستگاه اجرایی دولت گسترش یافت. خدمات رفاهی عمومی ایجاد شد و خط‌مشی‌های فراگیر ملی برای برابری شرایط اقتصادی طراحی شد.در دولت – ملت‌های قدیمی اولین مرحله این فرایند در قرون وسطی آغاز شد و تا انقلاب فرانسه طول کشید. در‌حالی که غیرممکن است دقیقاً مشخص شود که چه زمانی فرایند ملت سازی کامل می‌شود، اما مطمئنا چندین قرن طول می‌کشد. در شکل ایده‌آل خود هر مرحله زمانی به وجود می‌آید که مرحله قبل مسیر خود را طی کرده باشد. «روکن»‌ معتقد است که این مساله باعث می‌شود امکان آشوب و فروپاشی اجتماعی پایین بیاید

حلالی در ادامه گفت: دولت سازی» نیز فرآیندی است که از طریق آن، رابطه بین دولت و مردم تنظیم شده، در قالب ساختارهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اساسا حقوقی تعریف و نهادینه می شود.قطع نظر از مبانی نظری ملت سازی، به لحاظ جغرافیای تاریخی،ایران در منطقه حساسی قرار گرفته است؛ از یکسو به شبه قاره هند، از سوی دیگر، به آسیای مرکزی و چین و از سمت دیگر به آسیای غربی مرتبط است.همواره سد محکمی در مقابل مهاجمان بوده است.متاسفانه پروژه ملت سازی در ایران سالهاست که معطل شده است.مدیر مسول سایت شوشان افزود: نخبگان اقوام باید نقش تاریخی خود را در جهت قدرتمندسازی نهادهای عمومی و پاسداری از آنها ایفا کنند.باید بیاد داشته باشیم که استان خوزستان از فقدان اتاق فکر بشدت رنج می برد. البته در نظام اجرایی شورای فرهنگ عمومی بعنوان اتاق فکر استان ها تدبیر شده است که از ظرفیت آن بدرستی استفاده نمی شود.وی به محرومیت اقوام نیز اشاره کرد و گفت: محرومیت قوم عرب در استان خوزستان بیش از سایر اقوام است و مدیران استان و کشور باید به سمت استفاده از توان این قوم حرکت کنند.ما پایه گذار انقلابی هستیم که داعیه جهانی شدن را دارد پس باید نگاه فراخ به اقوام در آن گسترش یابد.

1200

عبدالوهاب سیلاوی :همه ما ایرانیان به اسلام و تشیع افتخار و دلبستگی داشته و از این منظر همه فرهنگ واحدی بنام اسلام داریم 

در ادامه نشست عبدالوهاب سیلاوی از حقوق دانان استان خوزستان با اشاره به سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی و مفاد قانون اساسی و رهنمودهای مقام معظم رهبری گفت:نظام اسلامی براساس محتوای دینی نگاه یکسانی به همه اقوام دارد و جالب اینکه در قانون اساسی ما “زبان عربی” بعنوان زبان قرآن دومین زبان رسمی کشور شناخته شده است و در طول 35 سال اخیر نگاه کلان جمهوری اسلامی به اقوام گوناگون اینگونه بوده است.این حقوق دان برجسته استان خوزستان افزود:اما متاسفانه عملکرد استان ها نسبت به موضع رسمی نظام متفاوت است.امروز بخشی از اقوام ما در برخی عرصه احساس تبعیض می کنند که باید از رهگذر اجرای سیاست ” تبعیض مثبت” و توجه بیشتر به نقاط محروم این احساس را زدود.عبدالوهاب سیلاوی افزود: همه ما ایرانیان به اسلام و تشیع افتخار و دلبستگی داشته و در واقع از این منظر همه فرهنگ واحدی داریم و آن اسلام است اما با زبان های متفاوت بیان می شود.بطور نمونه مشعشعیان در خوزستان پایه گذار نخستین دولت شیعی هستند و امروز عرب های خوزستان پیوند تاریخی با تشیع دارند و فرهنگ آنها جلوه زیبای مکتب اهل بیت (ع) است.وی اظهار داشت:باید به اقوام اجازه داد تا جلوه های زیبای فرهنگ شان را با زبان خود بیان کنند .

فروغی نیا:مهمترین انگیزه در تبدیل مساله قومیت از یک “فرصت” به “تهدید” احساس تبعیض است

 سپس آقای غلامرضا فروغی نیا مدیرمسول روزنامه صبح کارون و از نویسندگان استان سخنان خود را با یک پرسش آغاز کرد و گفت:همه باید تکلیف خود را با این مقوله روشن کنند،اصولا وجود اقوام در یک منطقه « فرصت » یا « تهدید» تلقی می شود؟ بدون تردید در ذیل مساله اقوام و پیگیری مطالبات آنها در آینده تحولاتی رخ خواهد داد.چه زمانی طرح مساله اقوام و خواسته های آنان می تواند فرصت و چه زمانی تبدیل به تهددید می شود؟

0009

طی 50 سال گذشته این مساله در جوامع گوناگون وجود داشته و باعث تحولات گسترده سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی شده است.جنگ بالکان نشان داد مساله قومیت می تواند مانند یک آتش زیر خاکستر همیشه وجود داشته باشد .رفراندوم اسکاتلند یا اوکراین و تجزیه سودان به دو کشور شمال و جنوبی تقریبا همه ناشی از مساله قومیت است.در هر شکل نمی توان صورت مساله را پاک نمود پس باید مطالبات قومی را حل کرد.فروغی در ادامه اظهار داشت:مهمترین انگیزه در تبدیل قومیت از یک فرصت به تهدید احساس تبعیض است.لذا بنظر می رسد مهمترین فرصت برای اقوام ما فرصت اقتصادی است.مردم ما باید از جهت اقتصادی احساس کنند که درآمد دارند.در خوزستان 40 بانک وجود دارد که مجموعا 75 درصد منابع مالی و سرمایه مردم را از این استان خارج می کنند و این امر می تواند منجر به تبعیض گردد.وی در پایان به رخ نمایی این تبعیض در حوزه سیاسی و بافت قدرت اشاره و گفت:در حوزه قدرت اقوام خوزستانی فقط شمخانی و رضایی را دارند و در این عرصه سهم ما بدرستی تامین نشده است.

23

عبدالله نژاد:برگزاری جشنواره رسانه ای اقوام از سوی ارشاد اسلامی می تواند حرکت تازه و قابل توجهی در این زمینه باشد

همچنین در این نشست علیرضا عبدالله نژاد سردبیر سایت خبری شوشان در سخنان کوتاهی گفت:مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی نخستین کسی است که پا در این عرصه مهم نهاد و حضور ایشان در این نشست قابل تقدیر و بنوعی شجاعانه است.عبدالله نژاد خواهان تداوم اینگونه نشست ها و نیز تبلور نتایج آنها در برنامه ها و فعالیت های اجرایی گردید و اظهار داشت:برگزاری جشنواره رسانه ای اقوام از سوی ارشاد اسلامی می تواند حرکت تازه و قابل توجهی در این زمینه باشد.البته پرداختن به موسیقی اقوام نیز می تواند حس میهن پرستی را در میان آنان تقویت کند.

نیک سرشت:ارشاد اسلامی باید در جایگاه دفاع از مردم باشد.

در بخشی از این جلسه عبدالرحمن نیک سرشت از فعالان رسانه گفت:دولت ها در ایران همیشه تمرکزگرا بوده و اصولا بدنبال پذیرش جایگاه اقوام نیستند.مساله خودروهای پلاک اروند و ایستادگی دولت مرکزی در برابر عالی ترین مقام اجرایی استان مثال خوبی برای شناخت حاکمیت تفکر تمرکزگرا بر مقدرات کشور و تقابل آن با مطالبات منطقه ای است.نیک سرشت به مساله تخریب فرهنگسرای علاالدین  اشاره کرد و گفت: چرا باید فرهنگسرای علاالدین توسط یک مدیر استانی تخریب گردد.ارشاد اسلامی باید در جایگاه دفاع از مردم باشد.

25

صالح بیگی:موضوع فرهنگی استان و چگونگی نگرش به به اقوام و تبیین راههای گسترش اتحاد بین آنها از وظایف ارشاد است.

همچنین آقای صالح بیگی فرماندار سابق هفتگل از جمله مسایل مهم در حوزه اقوام را اتحاد و یکپارچگی قومیت ها دانست و گفت: درزمان حاضر ، اتحاد اقوام در جامعه ایران نه تنها فضیلت بلکه یک ضرورت اساسی است وایران اسلامی در شرایط فعلی ، باتوجه به روند کنشهای کشورهای غربی در قبال ایران مخصوصاً در مورد مسئله هسته اي بيش از پيش نيازمند اتحاد آحاد مردم و دفاع آنها از وکلای خود در دولت اسلامی است. لازم به ذکر است اتحادی که در این نوشته مورد بحث است نه تنها یک اتحاد نظری صرف نیست بلکه منظور وحدتی پایدار بین اقوام مختلفمی باشد که بتواند به خودی خود توطئه های ننگین دشمن را دفع نموده وراهگشای اعتلای جمهوری اسلامی باشد و این وحدت اقوام هنگامی حاصل می شود که تمام آنها احساس کرامت وعزت کنند و درچشم نظام حاکم ، باحق مساوی نگریسته شوند چرا كه هرگونه شکاف در میان اقوام ملت می تواند به پراکندگی وسستی اتحاد ملی بینجامد. امروزه دشمن به خوبی می داند که دیگر سلاح نظامی و یا اقتصادی مخصوصا درمورد ایران كار ساز نيست لذا با يك رويكرد فرهنگي ، حساس ترين نقطه وحدت امت را نشانه رفته است و آن همان اختلاف افكني در ميان اقوام ايراني است.وی در پایان ضمن بیان برخی تجارب خود در این زمینه گفت:موضوع فرهنگی استان و چگونگی نگرش به به اقوام و تبیین راههای گسترش اتحاد بین آنها از وظایف ارشاد است.

همچنین در نشست آقایان عکرش ،افشاری بابادی ،آلبوشوکه و زرشناس به بیان دیدگاههای خود در خضوص محورهای جلسه پرداختند.در این جلسه حاج حسین براتی معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل ارشاد اسلامی نیز حضور داشت.