حضور ایران در بازاریابی بین المللی گردشگری کم رنگ است

رییس کمیته تخصصی گردشگری الکترونیک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، حضور ایران را در بازاریابی بین المللی گردشگری به ویژه فضای مجازی ضعیف و کم رنگ دانست.علیرضا انصاری’ در خصوص راهبردهای معرفی جاذبه های گردشگری کشور به گردشگران دیگر کشورها، از تبلیغ هدفمند به عنوان روش کارآمد و ابزار مناسب برای معرفی […]

رییس کمیته تخصصی گردشگری الکترونیک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، حضور ایران را در بازاریابی بین المللی گردشگری به ویژه فضای مجازی ضعیف و کم رنگ دانست.علیرضا انصاری’ در خصوص راهبردهای معرفی جاذبه های گردشگری کشور به گردشگران دیگر کشورها، از تبلیغ هدفمند به عنوان روش کارآمد و ابزار مناسب برای معرفی جاذبه های طبیعی، فرهنگی و باستانی یاد کرد.وی گفت: در صنعت گردشگری باید به تناسب بازار هدف و نوع گردشگری، تبلیغ مناسب انجام شده و پیش از هرگونه تبلیغ، باید هدفگذاری درستی از این موضوع داشت.انصاری از بازار هدف به عنوان مشخص کننده نوع تبلیغ یاد کرد و افزود:برای معرفی توانمندی های کشور در صنعت گردشگری نیاز به تبلیغات پرهزینه نظیر تبلیغ تلویزیونی که تاثیر زیادی نیز ندارد، نیست.

مشاور در امور فناوری و رییس کمیته تخصصی گردشگری الکترونیک سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری تصریح کرد: کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری از بازاریابی الکترونیکی به خوبی استفاده کرده و از ظرفیت کمپین های مردمی، شبکه های اجتماعی و پایگاه های اطلاع رسانی چندزبانه و چندرسانه ای بهره می برند.این مدرس مراکز آموزش عالی صنعت گردشگری کشور از برندسازی به عنوان ضرورت رونق این صنعت یاد کرد و افزود: تبلیغات و بازاریابی از تولید و عرضه خدمت مهم تر است و اگر کشوری صرفاً به جاذبه ها و امکانات گردشگری خود بسنده کند و روش مناسبی برای تبلیغات و معرفی این ظرفیت ها نداشته باشد موفق نخواهد بود.انصاری گفت: کشورهای موفق صنعت گردشگری تلاش می کنند که تا خود را با یک نام یا جاذبه ای که برروی آن تبلیغات وسیع انجام می دهند، معروف کرده و جهانگردان و گردشگران را با آن ‘برند’جذب کنند.وی افزود: ایران با داشتن جاذبه های اکوتوریسمی، تاریخی و فرهنگی با هیچ نشانه و نمادی در دنیای رقابتی امروز شناخته شده نیست.به گزارش ایرنا رییس کمیته تخصصی گردشگری الکترونیک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور همزمان با هفته گردشگری برای شرکت در همایش ‘بهره گیری از ابزارهای نوین و فناوری اطلاعات در صنعت گردشگری’ به شهرکرد سفر کرده است.