تقی زاده:امسال دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی استان پیک نوروزی ندارند

محمد تقی زاده ˈدر جلسه شورای آموزش و پرورش استان خوزستان که عصر چهارشنبه در محل استانداری برگزار شد بیان کرد:برای نوروز امسال نگارش مطالبی در خصوص مسائل بومی استان مانند رودخانه کارون ،تالاب های استان و سایر مسائل جایگزین پیک نوروزی دانش آموزان می شود. وی افزود: مطمئناً این روش علاوه بر اینکه موجب […]

محمد تقی زاده ˈدر جلسه شورای آموزش و پرورش استان خوزستان که عصر چهارشنبه در محل استانداری برگزار شد بیان کرد:برای نوروز امسال نگارش مطالبی در خصوص مسائل بومی استان مانند رودخانه کارون ،تالاب های استان و سایر مسائل جایگزین پیک نوروزی دانش آموزان می شود.

untitled

وی افزود: مطمئناً این روش علاوه بر اینکه موجب می شود دانش آموزان با جغرافیا و فرهنگ استان آشنا شوند باعث می شود آنان به تحقیق و مطالعه بپردازند.مدیر کل آموزش و پرورش استان با تاکید بررعایت نکات بهداشتی در مدراس استان گفت:مسئله بهداشت یکی از معضلات جدی مدارس استان خوزستان است و سال ها است آموزش و پرورش کشور استخدام مربی بهداشت نداشته است.

وی افزود :تشکیل تشکل های دانش آموزی در حوزه بهداشت تاثیری بسیاری در ترویج بهداشت در مدارس استان دارد.تقی زاده با اشاره به بحث مطالعه در میان دانش آموزان استان خوزستان گفت:در بخش کتابخانه و کتابخوانی ضعف های بسیاری در استان خوزستان وجود دارد و این یکی از مسائلی است که باید به صورت بنیادین به آن توجه شود.وی ادامه داد: فرهنگ کتابخوانی و مطالعه،تعداد ناشران در یک جامعه و تعداد نشریات از شاخص های توسعه است که در بحث چاپ کتاب در کشور برای هر فرد ایرانی ۳ کیلوگرم چاپ وجود دارد در حالی که برای هر فرد در یک جامعه توسعه یافته این میزان ۳۵ کیلوگرم است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان ادامه داد: در خصوص چاپ کتاب نیز برای هر ایرانی سالانه یک کتاب چاپ می شود در حالی که برای هر پاکستانی سالانه ۴ کتاب و برای هر فرانسوی بیش از ۱۰ کتاب چاپ می شود.تقی زاده افزود:متوسطه سرانه مطالعه کتاب در کشور شش و نیم جلد است در حالی که در استان خوزستان سرانه مطالعه کتاب چهار و چهار صدم درصد است.وی با بیان ایکه بیش از دو سال است که هیچ گونه اعتباری برای خرید کتاب به مدراس استان خوزستان تعلق نگرفته است بیان کرد: یکی از مشکلات اساسی کتابخانه های مدارس استان نداشتن انسجام بین موضوعات کتاب ها با کتاب های درسی است.تقی زاده به طرح پایش کتاب در کتابخانه های استان اشاره کرد و بیان کرد: به روز نبودن و قدیمی بودن برخی کتاب ها و موضوعات یکی از مشکلات کتابخانه های مدارس استان است که در این خصوص طرح پایش کتابخانه های مدارس استان اجرا شده است.