برای نخستین بار؛ رویداد علمی “تاثریا” در خرمشهر برگزارشد

رویداد علمی “تاثریا”برای نخستین بار با حضور جمعی از مسئولان استانی، پژوهشگران، محققان و جامعه دانشگاهی بیست ودوم و بیست وسوم اسفندماه در سالن اداره بندر و دریانوردی خرمشهربرگزار گردید.در این رویداد علمی که برای نخستین بار است در خرمشهر برگزار می شود؛ ۶۰ طرح فناور درقالب فردی و گروهی به دبیرخانه ارسال گردید. مریم […]

رویداد علمی “تاثریا”برای نخستین بار با حضور جمعی از مسئولان استانی، پژوهشگران، محققان و جامعه دانشگاهی بیست ودوم و بیست وسوم اسفندماه در سالن اداره بندر و دریانوردی خرمشهربرگزار گردید.در این رویداد علمی که برای نخستین بار است در خرمشهر برگزار می شود؛ ۶۰ طرح فناور درقالب فردی و گروهی به دبیرخانه ارسال گردید.

مریم خدایی مسئول پایگاه بسیج علمی شهید احمدی روشن خرمشهر گفت: پس از بررسی طرح های ارسالی به دبیرخانه ، ۱۵طرح برگزیده برای شرکت در این رویدادانتخاب شدند؛که در پایان با رای داوران از ۸طرح برتر تجلیل بعمل آمد.

خدایی افزود: برگزاری چنین رویدادی می تواند موجب هم افزایی و معرفی دستاوردهای علمی به شرکت ها و سازمان ها در راستای حمایت سرمایه گذاران از فناوران و نیزرفع نیازهای جامعه شود.

خدایی ادامه داد: رویداد تاثریا در قدم اول باعث آشنایی فعالان علمی با یکدیگر و نیز با فناوران و ایده پردازان خواهد شد و این آشنایی منجر به تعامل بین طرفین گردیده و با انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت های حمایت گرو سرمایه گذار می شود تا حد امکان از توان وظرفیت های داخلی بجای استفاده از محصولات خارجی بهره برد.