دانشگاه فرهنگیان،در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اشاره به دریافت مجوز جذب دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه فرهنگیان گفت: موفق به کسب مجوز پذیرش دانشجوی ارشد در ۲ رشته تربیت بدنی و الهیات در ۳ کد رشته محل شدیم.محمود مهرمحمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان در پاسخ به این پرسش که «آیا دانشگاه فرهنگیان در مقطع کارشناسی ارشد در 5 […]

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با اشاره به دریافت مجوز جذب دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه فرهنگیان گفت: موفق به کسب مجوز پذیرش دانشجوی ارشد در ۲ رشته تربیت بدنی و الهیات در ۳ کد رشته محل شدیم.محمود مهرمحمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان در پاسخ به این پرسش که «آیا دانشگاه فرهنگیان در مقطع کارشناسی ارشد در 5 رشته پذیرش دانشجو دارد؟»، اظهار داشت: خیر، دانشگاه فرهنگیان در 3 کد رشته محل و 2 رشته تربیت بدنی و الهیات در 2 پردیس، پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد دارد.

مهرمحمدی افزود: برای شروع سال تحصیلی آینده موفق به اخذ مجوز برای 3 کد رشته محل از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شدیم؛ حرکت آغازین و حرکت نمادین در عرصه تحصیلات تکمیلی است تا در آینده این کار توسعه پیدا کند.سرپرست دانشگاه فرهنگیان در خصوص زمان پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در این دانشگاه خاطرنشان کرد: از مهرماه دانشجو می گیریم و تعداد آن به صورت معمول 10 یا 15 نفر در هر کد رشته محل است، یعنی مجموع آن حدود 30 نفر است.