سال ۲۰۱۹، شروع سقوط گردشگری ایران

از سال ۲۰۱۹ همزمان با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و وقایع آبان ۹۸، با ثبت رکورد ورود دو میلیون نفر گردشگر بین‌المللی به ایران، سقوط چشمگیری در میزان ورود گردشگران بین‌المللی ایجاد شد. در سال ۲۰۱۹ شاخص گردشگری ایران روی عدد ۹۱۰۷ بوده است اما در سال ۲۰۲۰ این عدد با کاهش شدید به […]

از سال ۲۰۱۹ همزمان با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و وقایع آبان ۹۸، با ثبت رکورد ورود دو میلیون نفر گردشگر بین‌المللی به ایران، سقوط چشمگیری در میزان ورود گردشگران بین‌المللی ایجاد شد.

در سال ۲۰۱۹ شاخص گردشگری ایران روی عدد ۹۱۰۷ بوده است اما در سال ۲۰۲۰ این عدد با کاهش شدید به ۱۵۵۰ نزول پیدا کرد.در سال ۲۰۲۱ نیز با کاهشی دیگر، عدد ۸۵۵ به ثبت رسید.

این نمودارها بر پایه آخرین داده‌های آماری از گردشگری بین‌المللی ایران است که در سازمان جهانی گردشگری ثبت شده است. بسیاری از فعالان و کارشناسان گردشگری پیش‌بینی می‌کنند در وضعیت موجود که بسیاری از کشورها هشدار منع سفر به ایران داده‌اند، این رکود تداوم داشته باشد.