ارشاد خوزستان نیازمند ارشاد است

مصطفی بوعذار : فرهنگ و هنر خوزستان به عنوان یک جریان عظیم و تاثیر گذار در جامعه همواره با چالشهای بسیاری مواجه است.با روی کار آمدن دولت رئیسی،شعار عدالت فرهنگی و هنری که توسط وزیر دولت سیزدهم بارها و بارها تکرار شد درحد شعار باقی مانده است. برای انتخاب گزینه تصدی اداره کل ارشاد خوزستان […]

مصطفی بوعذار : فرهنگ و هنر خوزستان به عنوان یک جریان عظیم و تاثیر گذار در جامعه همواره با چالشهای بسیاری مواجه است.با روی کار آمدن دولت رئیسی،شعار عدالت فرهنگی و هنری که توسط وزیر دولت سیزدهم بارها و بارها تکرار شد درحد شعار باقی مانده است.
برای انتخاب گزینه تصدی اداره کل ارشاد خوزستان افراد و دسته ها و جریان های مختلف خود را برای کسب کرسی ارشاد خوزستان گزینه می کردند! فارغ از تجربیات مرتبط و رزومه های ساختگی، دیپلماسی خود را برای جلب نظر وزارتخانه به راه انداختند به شکلی که بیش از ۲۰ گزینه به وزارتخانه معرفی شد
پس از کش و قوس های فراوان دکتر رضا کلاه کج با سوابق مشخص با قراربت هایی که با جامعه فرهنگی و هنری داشت، سکاندار فرهنگ و هنر خوزستان شد و بارقه‌هایی از امید را در جامعه هنرمندان استان روشن کرد.
مدیری متواضع، سالم وبا اخلاق که خارج از بدنه ارشاد خوزستان آمده بود
در مدت هفت ماه حضور ایشان شاهد اتفاقات و رویدادهای مختلف بودیم که هر کدام جداگانه قابل بررسی و تامل هستند برگزاری "نمایشگاه کتاب ،قرآن و محصولات فرهنگی" بحران در اجرای برنامه های موسیقی و "کنسرت ها" انتخابات حاشیه دار برخی انجمن‌های هنری و "خانه مطبوعات" خوزستان واگذاری بودجه های فرهنگی موسوم به "جدول ۱۷" بدون کمترین خروجی، جابجایی و "انتصاب" ناصحیح برخی افراد در شهرستانها و همچنین حضور افراد زاویه دار وپروژه بگیران ناموجه در برنامه های فرهنگی و هنری اداره کل ارشاد خوزستان نشان از آشفتگی و باری به هرجهت بودن امور را تداعی می کند.
جابجایی‌های رابطه ای واغلب سفارشی که بیشتر رنگ و بوی قومی به خود داشت در معاونت های تخصصی و زیرمجموعه امور مهمی هستند که باید مراقبت نمود،با این اوضاع و اوصاف مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان یکه و تنها در قبال حجم بالای مطالبات فرهنگی و هنری و انباشت مشکلات متعدد در حوزه فرهنگ و هنر خوزستان ظاهر شد که نیازمند کمک و همیاری است.
جشنواره تئاتر استان خوزستان آزمونی برای این ترکیب جدید در اداره بود که نمره قابل قبولی کسب نکرد در صورتی که گام مهمی در جهت تحکیم وتقویت گروههای نمایشی استان است که با حاشیه های بسیاری همراه بود.
برگزاری نامطلوب این رویداد تئاتری نشان داد که بعد از ۳۳ دوره با عقب‌گرد هایی مواجه هستیم و هیچگاه به دنبال کشف استعداد های جوان و عبور از باند بازی ها و رابطه ها در بدنه فرهنگ و ارشاد خوزستان نیست.
این رویداد تئاتری نه تنها بر همدلی و ایجاد اتحاد در میان گروههای نمایشی گام بر نداشت بلکه برای انشقاق و چنددستگی در میان هنرمندان تئاتر خوزستان بیشتر تاکید نمود.

آرای پُر ابهام داوران،عدم برگزاری متمرکز جشنواره بدون دلیل موجه با
بدترین ترکیب هیئت انتخاب و بازبینی (به جز یک مورد)در) تاریخ تئاتر خوزستان،عدول از قوانین فراخوان ومشروط کردن برخی آثار در کنار حضور نمایش های ناپخته و کم تجربه و غیر مرتبط با جشنواره تاتر استان خوزستان بدعت هایی را بنا گذاشت که نشان از رابطه بازی و بازی های حاکم در این جشنواره بود "اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان نیازمند ارشاد است" نیازمند پالایش وراهنمایی ومشارکت هنرمندان و دلسوزان است وبه تنهایی نمیتواند با چالش های رو به رو داوم پیدا کند. مجموعه ارشاد خوزستان باید فارغ از نگاه‌های سیاسی و قومی بر توسعه فرهنگی و هنری استان بیاندیشد و مدیر کل بهمراه معاونینش خود را بی نیاز از خرد جمعی ومشورت و توصیه ندانند،
عدم نظارت جدی برتصمیم گیری ها در معاونت های تخصصی،جای بحث فراوان دارد.
تقویت هنر انقلابی و هنرمندان ارزشی به حاشیه رفته است و مجالی برای حضور افراد سالم ومتعهد وجود ندارد

فضای فرهنگ و هنر خوزستان جای آزمون و خطا نیست و جشنواره های هنری محلی برای نان به هم قرض دادن برای منافع شخصی و گروهی نیست.بستری برای حذف هنرمندان نیست.
آنچه واضح و مبرهن است که هنرمند حذف شدنی نیست واین مدیران فرهنگی وهنری هستند که مدام در حال رفت وآمد هستند
اداره کل ارشاد خوزستان نیازمند برنامه ریزی صحیح برای توسعه فرهنگی و هنری و تقویت انجمن های هنری دارد، نیازمند کارشناسان و هنرمندان دلسوزی است که قلبشان برای فرهنگ و هنر بطپد، نیازمند اتحاد همه هنرمندان با هر گرایش و سلیقه است
اما آنچه که این روزها شاهدیم حذف هنرمندان به دلایل مختلف و جولان افراد حاشیه دار و بعضاً زاویه دار است که در القاب مختلف با تغییر رویکردها و سیاست ها رنگ عوض کردند ودرحال رانتخواری هستند
مدیر کل ارشاد خوزستان می بایست در گام اول مجموعه خود را از بانیان وضع موجود پاکسازی نماید، همان افرادی که سالها برای هنرمندان نسخه می پیچند و بدون هیچ دانشی در امور فرهنگی وهنری دخالت می کنند.

چند دستگی و دوگانه سازی ها در معاونت ها باید برچیده شود و اولویت بندی های کارشناسانه بر اساس نیازسنجی دقیق استان شکل بگیرد واز تمام ظرفیت فرهنگی وهنری استان بهره ببرد

کارشناس فرهنگی وهنری