حمید پورآذری، سهیلا گلستانی و فائزه آیین آزاد شدند

حمید پورآذری، سهیلا گلستانی و فائزه آیین، از هنرمندان تئاتر، پیش از ظهر یکشنبه ۲۰ آذر آزاد شدند.محمد زمان وفاجویی، فعال تئاتری و از دوستان حمید پورآذری این خبر را تایید کرد.او درباره وضعیت این دو هنرمند به ایسنا گفت: هر سه هنرمند امروز، یکشنبه ۲۰ آذر ماه، به طور همزمان با قید وثیقه آزاد […]

حمید پورآذری، سهیلا گلستانی و فائزه آیین، از هنرمندان تئاتر، پیش از ظهر یکشنبه ۲۰ آذر آزاد شدند.محمد زمان وفاجویی، فعال تئاتری و از دوستان حمید پورآذری این خبر را تایید کرد.او درباره وضعیت این دو هنرمند به ایسنا گفت: هر سه هنرمند امروز، یکشنبه ۲۰ آذر ماه، به طور همزمان با قید وثیقه آزاد شدند.

خبر بازداشت حمید پورآذری، کارگردان و مدرس تئاتر و سهیلا گلستانی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون حدود ۱۰ روز پیش منتشر شد. فائزه آیین، دیگر فعال تئاتر نیز همزمان با آنان، عصر یکشنبه ۲۰ آذر ماه آزاد شد.