مشایه های راه حسین (ع)

عارف خصافی : پارسال تا شلمچه مقدار مسافتی را پیاده رفتیم. صحبت های زیادی در آن وجود دارد و حکایت ها نیز در آن نهفته است ، زیبا و حال و هوای قشنگی دارد. خستگی را با ایستادن نزد درب های مواکب با خوردن نوشیدنیها و تماشا کردن به انواع خواکی های تازه و اصرارهای […]

عارف خصافی : پارسال تا شلمچه مقدار مسافتی را پیاده رفتیم. صحبت های زیادی در آن وجود دارد و حکایت ها نیز در آن نهفته است ، زیبا و حال و هوای قشنگی دارد.

خستگی را با ایستادن نزد درب های مواکب با خوردن نوشیدنیها و تماشا کردن به انواع خواکی های تازه و اصرارهای شگفت انگیز دلباختگان راه مشایه ها نیز بر طرف می شود.

شلمچه ، شهری تازه و دیدنی بود. گویی در این جهان واقع نبود.قابل توصیف نیست بلکه قابل دیدن است.راه رفتن در چنین هوایی ، جذاب می باشد .خوابی است رویایی و زیبا اما واقعیتی است بسیار شگفت انگیز نمایان است.

ادامه دارد……