مشّایه هاى اهواز

دکتر خالد لویمی : در آستانه ى أربعین شهیدِ کربلاء قرار داریم أربعینى که زنده مانده است و جوش و خروش بى نظیرِ آن افول نمى پذیرد؛ خون حقى که به ناحق و مظلومانه در کربلاء جارى و در کالبد فطرتِ عدالت طلبان جهان سارى و مستمر شده است. در این حوالى، مردمانى حسینى با […]

دکتر خالد لویمی : در آستانه ى أربعین شهیدِ کربلاء قرار داریم أربعینى که زنده مانده است و جوش و خروش بى نظیرِ آن افول نمى پذیرد؛ خون حقى که به ناحق و مظلومانه در کربلاء جارى و در کالبد فطرتِ عدالت طلبان جهان سارى و مستمر شده است.

در این حوالى، مردمانى حسینى با کوله بارى از اعتقادى راسخ به فسلفه ى حق طلبانه ى امام حسین (ع)، هر ساله، عاشقانه، پیاده بسمت کربلاء رهسپار مى شوند. مردمانى که شاید اغلبشان از اوضاع دنیایى خوبى برخوردار نباشند اما بلحاظ عشق راستین و زلال ایمان، در غنا بسر مى برند.

مشّایه هاى اهواز، نماد استمرار کربلاء و مکتب حسینى در دلهاى این مردمانِ با صفاست. در جامعه اى که یادِ کربلاء پا برجاست، امیدوارانه مى توان از حق و عدالت و ارزش‌ها سخن گفت و در راستاى حسینى شدن تلاش و همت مضاعفى داشت. قدر انسانهایى که تلاش مى کنند به هر شکل و شمایلى به مکتب کربلاء تقرب داشته باشند را بدانیم و از سادگى آنها در ابراز عشق به ابا عبدالله الحسین (ع) بیاموزیم.