۱۹ آگوست روز جهانی عکاسی «شکارچیان لحظه ها » مبارک

عکاسان عزیز ، در قابِ نگاهِ شما ؛‌ دنیا چه عاشقانه زیبا می شود. ۱۹ آگوست روز جهانی عکاسی «شکارچیان لحظه ها » مبارک.۱۹ آگوست « ۲۸ مرداد » در تقویم تعداد زیادی از کشور های جهان به عنوان روز جهانی عکاسی نامگذاری شده اسـت. عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر ؛ عکاسی دارای […]

عکاسان عزیز ، در قابِ نگاهِ شما ؛‌ دنیا چه عاشقانه زیبا می شود. ۱۹ آگوست روز جهانی عکاسی «شکارچیان لحظه ها » مبارک.۱۹ آگوست « ۲۸ مرداد » در تقویم تعداد زیادی از کشور های جهان به عنوان روز جهانی عکاسی نامگذاری شده اسـت. عکاسی یعنی ثبت و ایجاد یک تصویر ؛ عکاسی دارای سه جنبهٔ علمی، صنعتی و هنری اسـت ؛ بـه‌ عنوان یک پدیدهٔ علمی متولد شد، بـه‌ شکل یک صنعت گسترش یافت و بـه عنوان هنر تثبیت شد. عکاسی توسط یک فرد کشف و تکمیل نشده‌ اسـت، بلکه نتیجهٔ تلاش تعداد زیادی از افراد در زمینه‌ های مختلف و اکتشافات و نوآوری‌ های آنان در طول تاریخ اسـت.

قدیمی ترین عکس ثبت شده در تاریخ عکاسی تصویری اسـت که نیسفور نیپس، اشراف‌زاده‌ی فرانسوی درسال ۱۸۲۶ با فرایندی که خود آنرا هلیوگرافی نامید از چشم ‌انداز پنجره‌ی اتاقش گرفت.چند سال بعد یک فرانسوی دیگر بـه نام لوئی داگر درسال ۱۸۳۷ بـه فناوری‌ای دست یافت که تصویری مثبت، مستقیم و پایدار بر صفحه‌ی نقره‌اندود ثبت می کرد. او فناوری خودرا داگروتیپ نامید که در تاریخ عکاسی به عنوان اولین شیوه‌ ی عملی ثبت تصویر شناخته میشود

با گرامیداشت یاد و خاطره علی هویسی ، این روز را به همه جامعه عکاسان استان خوزستان بویژه “شکارچیان سوژه ها و لحظه ها” در خانواده بزرگ رسانه تبریک و شادباش می گوییم