بخش های جدیدی از طرح توسعه «مسجدالحرام» مورد بهره برداری قرار گرفت

رییس کل امور حرمین شریفین، از بهره برداری از فضاهای جدید در طرح توسعه مسجدالحرام و افتتاح طبقات همکف و اول و میان طبقه بطور کامل خبر داد. شیخ «عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس» افزود: طبقات همکف و اول و میان طبقات به میزان 100 درصد آماده و به روی حجاج باز شده است.وی تصریح کرد: […]

رییس کل امور حرمین شریفین، از بهره برداری از فضاهای جدید در طرح توسعه مسجدالحرام و افتتاح طبقات همکف و اول و میان طبقه بطور کامل خبر داد. شیخ «عبدالرحمن بن عبدالعزیز السدیس» افزود: طبقات همکف و اول و میان طبقات به میزان 100 درصد آماده و به روی حجاج باز شده است.وی تصریح کرد: مجموع کل فضاهای اضافه شده به مسجدالحرام در خلال موسم حج امسال، 167 هزار و 784 متر مربع است که در چارچوب طرح ملک عبدالله برای توسعه حرم قرار دارد و مساحت صحن های اطراف که در موسم حج امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد، نیز به 118 هزار و 790 متر مربع می رسد.

81312166-5950406

رییس کل امور حرمین شریفین افزود: از مهمترین طرح های اجرایی در مسجدالحرام که در موسم حج امسال از آن بهره برداری می شود، طرح توسعه مسجدالحرام و صحن های شمالی و طرح افزایش ظرفیت صحن طواف است.السدیس درباره طرح افزایش ظرفیت صحن طواف گفت: از مرحله نخست «صفا – فتح» بهره برداری خواهد شد، بطوریکه از صحن زیرزمین، طبقه همکف، اول و بام و در مرحله دوم «فتح – عمره» از طبقه صحن زیرزمین و طبقه همکف و بام بهره برداری می شود.وی خاطر نشان کرد: همچنین از مطاف موقت در طبقات اول و دوم آن در فضایی که به مساحت پنج هزار و 748 متر مربع است، بهره برداری خواهد شد تا تعداد طواف کنندگان به هفت هزار نفر در هر ساعت برسد و فضا برای حدود 9 هزار زائر فراهم شود.

السدیس افزود: همچنین از پل صحن شرقی موازی دیوارهای کاخ الصفا (از کاخ های شاه عربستان که چسبیده به مسجدالحرام است) بهره داری می شود که از ابتدای سمت شرقی (میدان نقل جمعی) مسعی، طبقه اول از سمت صفا و در سمت جنوبی در طبقه اول بالای باب حنین و با پل های برقی اجیاد و پل اجیاد در صحن جنوبی متصل است.وی همچنین از آماده شدن بیش از 10 هزار سرویس بهداشتی در صحن های اطراف مسجدالحرام و هزاران وضوخانه خبر داد.