دسترسی به اینستاگرام مختل شد

دسترسی هزاران کاربر به اپلیکیشن اینستاگرام روز پنج شنبه قطع شد.به گزارش رویترز، اطلاعات وب سایت رصد قطعی داون دتکتور نشان داد بیش از شش هزار کاربر مشکل دسترسی به اینستاگرام را گزارش کرده‌اند.این قطعی ممکن است شامل حال شمار بیشتری از کاربران شده باشد

دسترسی هزاران کاربر به اپلیکیشن اینستاگرام روز پنج شنبه قطع شد.به گزارش رویترز، اطلاعات وب سایت رصد قطعی داون دتکتور نشان داد بیش از شش هزار کاربر مشکل دسترسی به اینستاگرام را گزارش کرده‌اند.این قطعی ممکن است شامل حال شمار بیشتری از کاربران شده باشد