حاج جاسم ، آموزگار اخلاق و انسانیت آسمانی شد

نعیم حمیدی :امروز پدر مهربان، مربی دلسوز ، معلم خوب و مرد مومن و متعهد حوزه تعلیم و تربیت و یادگار نسل اول معلمان شهر ملاثانی آسمانی شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد حاج جاسم اعصامی (ابوعلی) قریب به چهار دهه  تلاش و مجاهدت در مدارس ملاثانی و در کنار مردان نام آور […]

نعیم حمیدی :امروز پدر مهربان، مربی دلسوز ، معلم خوب و مرد مومن و متعهد حوزه تعلیم و تربیت و یادگار نسل اول معلمان شهر ملاثانی آسمانی شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد

حاج جاسم اعصامی (ابوعلی) قریب به چهار دهه  تلاش و مجاهدت در مدارس ملاثانی و در کنار مردان نام آور این حوزه همچون استاد احمد عامری، احمد جوادی، حاج مرتضی حمیدی، حاج محمد حمیدی اصل، شبیب عامریون،  جواد ناصری و...چندین نسل را آموزش و تربیت و چهره های ماندگاری را به عرصه های علمی و اجرایی کشور ، استان و ملاثانی تقدیم و به یادگار گذاشت

تاریخ و کتاب قطور افتخارات و خاطرات آموزشگاه شهید شیخانی ملاثانی با نام حاج جاسم اعصامی ، احمد عامری ، شبیب عامریون حاج مرتضی حمیدی گره خورده است و اینان سند بی خدشه تعلیم و تربیت هستند

حاج جاسم در مقام ناظم پاسدار ارزش های اخلاقی و در جایگاه معلم آموزگار اخلاق و انسانیت و مهر او در قلب تک تک دانش آموزان چند دهه پیش ملاثانی قرار دارد

ابوعلی نه فقط معلم و ناظم و مدیر ، بلکه همواره شریک شادی و غم اهالی و پدری دلسوز برای همه دانش آموزان آموزشگاه شهید شیخانی بود ، او امین پدران و مادران در رفع و رجوع گره ها و مشکلات رفتاری ، روان شناسی نکته سنج برای درمان روان و کلام نافذ او تسکین بخش روح ناآرام فرزندان آنان بود

حاج جاسم ، تابلوی بلند هنر خوب آموختن، خوب فهمیدن و خوب زیستن بود که نام او برای همیشه در طیعه دفتر نام آوران و چهره های ماندگار آموزش و پرورش به یادگار خواهد ماند

گرچه سالهاست که به افتخار بازنشستگی نائل شد اما همچنان در محله ، خیابان و تعاملات اجتماعی با رفتار و برخوردهای محبت آمیز و انسانی اش معلم جامعه بود و همگی از حاج جاسم اعصامی به نیکی یاد می کنند.او باغبان زبردست و دوراندیش بوستان آموزش این دیار است که گل های خوش بو و زیبایی را پرورش و تقدیم جامعه کرد

اما اینک این مرد دوست داشتنی ، خوشنام و نیک سیرت از میان ما کوچ کرد و روح او آسمانی شد. امروز معلمان همکاری شایسته، دانش آموزان معلمی تلاشگر ، ملاثانی پدری مهربان و آموزش و پرورش مدیری توانمند و خلاق را از دست داده و به سوگ پر سوز نشسته و مویه کنان او را به سرای آخرت بدرقه می کنند. بدون تردید نام حاج جاسم اعصامی در تاریخ خوزستان و ملاثانی چون میراثی گرانقدر و مکتب او الگویی برای همه فعالان حوزه تعلیم و تربیت خواهد ماند.

سلام علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا