عباس حسین زاده بعنوان مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خوزستان معارفه شد

معارفه عباس حسین زاده به عنوان ششمین مدیر کل کتابخانه های عمومی خوزستان طی مراسمی با حضور آیت الله حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و میرعبداللهی معاون نهاد امور کتابخانه های کشور در روز شنبه ۱۷ اردیبهشت در کتابخانه مرکزی اهواز برگزار شد. در این مراسم منصور کوهی رستمی، رییس کتابخانه مرکزی […]

معارفه عباس حسین زاده به عنوان ششمین مدیر کل کتابخانه های عمومی خوزستان طی مراسمی با حضور آیت الله حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و میرعبداللهی معاون نهاد امور کتابخانه های کشور در روز شنبه ۱۷ اردیبهشت در کتابخانه مرکزی اهواز برگزار شد. در این مراسم منصور کوهی رستمی، رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز، گفت: اطمینان دارم با مدیریتی جدید شاهد تحولی اساسی در حوزه کتابخانه های عمومی استان خوزستان خواهیم بود.وی با اشاره به مطالعه عمیق درمورد ۱۰۰ کتابخانه عمومی و گفتگو با کتابداران و استادان در کل دنیا در حوزه کتابخانه ها خاطرنشان کرد: اگر کتابخانه های عمومی دچار تغییری عمیق در کارکرد، رسالت و وظایف خود شوند، قطع به یقین کتابخانه های عمومی می توانند بقا و ماندگاری داشته باشند.

وی افزود: کتابخانه دروازه ای است به سوی دانش و تاکید بر پیشرفت فرهنگی و هنری جامعه به تقویت بینش اجتماعی افراد منجر می شود.رییس کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار کرد: اولین ویژگی نهاد کتابخانه ها بدنه جوان و تحصیلکرده است و دومین ویژگی برنامه محور بودن آن است که شاخص های کمی و کیفی مشخص دارد و مهمترین ویژگی آن اتصال با مردم به وسیله گسترده ترین شبکه فرهنگی یعنی کتابخانه های کشور است.کوهی رستمی بیان کرد: کتابخانه های عمومی اگر می‌خواهند ارتباط و پیوند خود را با مردم حفظ و تقویت کنند باید برای چالش ها، خدمت طراحی و اجرا کنند تا شبکه فرهنگی بهتر و گسترده تری در اختیار مردم قرار گیرد.

همچنین در ادامه، آیت الله محسن حیدری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، گفت: اولین سوره نازل شده بر پیامبر دو دستور صادر و به دو نعمت بزرگ سرنوشت ساز در جریان حیات انسانی اشاره می کند که اولی اصل خلقت و دومین دستور جریان تعلیم و تربیت است.وی با بیان اینکه نهاد مشترک بین تمام مراکز علمی و آموزشی کتابخانه است افزود: اصل علم قابل دسترس است، اما علم کریمانه نصیب کسانی می‌شود که تعلق حقیقی به وجود خداوند داشته باشند.وی معتقد است: داشتن علم کریمانه و حرکت پیوسته جامعه در مسیر کتابخوانی و افزایش آگهی بی تردید باعث پیشرفت و توسعه کشور در سطح جهان می شود.

 همچنین سید باقر میرعبداللهی، معاون برنامه ریزی و پژوهش اطلاعات کتابخانه های عمومی کشور، در این مراسم اظهار کرد: با اینکه در موقعیت های فرهنگی متعددی خدمت کردم اما می توانم بگویم که کتابخانه تنها مرکز و ملجا فرهنگی است که قادر بر تاثیرگذاری فرهنگی و همچنین حضور اجتماعی بی نظیر مردم است.میرعبداللهی تصریح کرد: خروجی همه تلاش های مدیران اعم از برنامه ریزی، پژوهش و... حتما در کتابخانه ها و در سیطره مهارت کتابداران در برخورد با اعضای خود را نشان می دهد.وی افزود: کتابداری کار شکلی و فیزیکی نیست و قطعا تاثیر واقعی و ثمره تلاش کتابداران است که واقعی ترین مواجه با کتاب را دارند.

همچنین عباس حسین زاده مدیر کل جدید کتابخانه های عمومی خوزستان اظهار کرد: ضمن تدارک برنامه های راهبردی و نگاه به آینده حداقل تا چهار سال دیگر یک سند با ۱۰ راهبرد تدوین شده است.وی بیان کرد: برای این سند ۱۰ راهبرد در نظر گرفته شده است. از جمله توسعه زیرساخت کتاب و کتابخوانی، تامین منابع کتابخوانی و نیازهای اطلاعاتی، حضور در فضای مجازی، توجه به حوزه کودک و نوجوان، تبدیل کتابخانه های عمومی به مراکز فرهنگی ـ اجتماعی و آموزشب، نقش آفرینی در بحران ها، پرداختن به نیازهای اطلاعاتی روستاییان و مناطق کم برخوردار، پژوهش محور کردن کتابخانه ها، توانمندسازی نیروی انسانی و آخرین راهبرد استانداردسازی خدمات و فعالیت های کتابخانه است که تا ۲ هفته آینده آماده خواهد شد.وی در همین زمینه افزود: همدلی و همبستگی درون سازی در نهاد کتابخانه ها، همگرایی و هم افزایی برون سازمانی بین دستگاه های اجرایی و توجه بیشتر دولت به نهاد کتابخانه های عمومی استان خوزستان از مولفه های پیش برد راهبردهای تدوین شده در سند راهبردی است.