شوش ،پایتخت فرهنگی و مهد تمدن ها را دریابیم / بقلم حاج عادل حیدری

 شوش پایتخت تمدن ایران زمین،  شهر دانیال نبی و شوش مهد تمدن ایران و جهان..تاریخ زیبایی که از گذشتگان به ما رسیده است و ما به تاریخمان می بالیم اما اکنون از شوش جز شعارهای زیبایی این چنینی که بر تابلوهای ورودی  شهرمان نقش بسته اند چیزی باقی نمانده است و دلخوشیم به خاطراتی که […]

 شوش پایتخت تمدن ایران زمین،  شهر دانیال نبی و شوش مهد تمدن ایران و جهان..تاریخ زیبایی که از گذشتگان به ما رسیده است و ما به تاریخمان می بالیم اما اکنون از شوش جز شعارهای زیبایی این چنینی که بر تابلوهای ورودی  شهرمان نقش بسته اند چیزی باقی نمانده است و دلخوشیم به خاطراتی که در ذهن خواننده تابلوهای شهرمان از تاریخمان نقش می بندد واین شاید کمی بر جراحتهای دلمان مرهم نهند وآفرینی باشد در ذهنمان به نیاکان واجداد این سرزمین که چه آفریدند وچه کردند .

IMAGE635338621117615719

چه تاریخی رقم زدند به این امید که ما بهتر باشیم ومحیط پیرامونمان را بسازیم وآبادکنیم اما افسوس وصد افسوس که آرزوی گذشتگان را برآورده نکردیم وحسرت بردلشان گذاشتیم. شوش به حقش نرسیده است وبا جایگاه اصلی اش فاصله زیادی دارد علل مختلفی باعث این عقب افتادگی است که یکی از علل اصلی آن عدم اتحاد وهمدلی فعالان فرهنگی واجتماعی وسیاسی است.صدالبته این نقیصه در سطح استان خوزستان نیز مشکل ساز است، بخصوص اینکه استان خوزستان وبه تبع آن شهرستان شوش از قومیت های مختلف تشکیل شده است اما ایجاد ارتباط روحی وهمدلی واتحاد برای رسیدن به هدف مشترک و دستیابی به مصالح مشترک می تواند بستر همکاری را فراهم آورده وهمه یکصدا برای حل مشکلات شهر بسیج شوند.

یکصدایی وهمدلی نتیجه غلبه بر هوای نفس وخواهش های نفسانی است ایجاد محیطی فرهنگی که مالامال از فضای معنوی است میتواند راهگشایی موثری برای غلبه برنفس و ترجیح مصالح ورفاه مردم بر خواسته های نفسانی است پس بیاید همدیگر را دوست داشته باشیم و برای اعتلای نام شهرمان و از نتیجه آن غلبه بر مشکلات وکایستهای مردم شهر گامهای اصلاحی برداریم.تشکیل مجموعه ای از نخبگان ومتخصان ومتفکرین شوش وراه اندازی اتاق فکر با ساختاری جدید ومتشکل از اقوام و گروههای مختلف باعث ایجاد بنایی نو برای ساختن شهرمان در حد نام و آوازه اش باشد و دراین راستا مسولیت اصلی این مهم متوجه اهالی محترم شوش است که قیم و وارث بزرگ فرهنگی این دیارند آنانی که حق آب و گل دارند اما متاسفانه در حلقه های دوم وسوم تصمیم گیری شهر هم قرارنمی گیرند.

کینه ها و جناح بندیهای سیاسی واختلافات قومی حرکت اصلاحی و روبه جلو برای رفاه و آبادانی شهر را کم می کند، پس باید به ندای مذهب ودینمان در پرتو هدایت و ارشادات رهبر عزیز مان گوش دهیم و این نباید شعارمان، بلکه باید عملمان باشد.با همدلی، صداقت وبرادری تلاشی مجدّانه برای هدف گذاری صحیح با برنامه ریزی مدرن واستراتژیک و زمان بندی شده و نظارت برفعالیتها و عملکردها چشم انداز روشن و واضحی برای همشریان به تصویر بکشانیم وشفافیت واخلاص را در سرلوحه عملشان قراردهیم ونباید از یاد برد، ایستادگی وحماسه ودلاوری مردم شهرمان را در هشت سال دفاع مقدس که چگونه دفاع و جانفشانی کردند واین افتخار بزرگ مردم دیار است که شوش شهر شهیدان گمنام و شهر حماسه ساز فتح المبین است.

شوش شهر مقاومت، ایثار و از جان گذشتگی است و حال که سالهاست از آن روزها می گذرد، هنوز رشادتهای سرداران دلیر شوش خاطرات افتخار آفرینی ست که مغرور انه و سر افرازانه به آن می بالیم.اما باید حواسمان باشد که ایجاد شکاف، تفرقه و دوری از همرنگی وهمدلی افتخارات حماسه های انقلاب وجنگ وخون شهیدانمان را کمرنگ نکند. یادمان بماند که هرچه داریم از اخلاص و از خود گذشتگی شهیدانمان ونیز از نجابت وپاکی وایمان مردم شوش است.