نمایشگاه دایمی سیر تاریخی آموزش و پرورش ایران افتتاح شد

نمایشگاه دایمی سیر تاریخی آموزش و پرورش ایران با حضور علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در مدرسه دارالفنون افتتاح شد.این نمایشگاه از پنج خانه وزرای آموزش و پرورش، معلمان شهید، معلمان فرهیخته و ماندگار ، کتاب درسی و دارالفنون تشکیل شده است.در این نمایشگاه سیر تاریخی برنامه هفتگی، تشکیلات وزارت آموزش و پرورش، […]

نمایشگاه دایمی سیر تاریخی آموزش و پرورش ایران با حضور علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در مدرسه دارالفنون افتتاح شد.این نمایشگاه از پنج خانه وزرای آموزش و پرورش، معلمان شهید، معلمان فرهیخته و ماندگار ، کتاب درسی و دارالفنون تشکیل شده است.در این نمایشگاه سیر تاریخی برنامه هفتگی، تشکیلات وزارت آموزش و پرورش، سیر تحول کتاب درسی، چگونگی تشکیل و تدوین سند تحول بنیادین و معرفی آموزش و پرورش در یک نگاه در معرض دید علاقه مندان این عرصه گذاشته شده است.نمایشگاه سیر تاریخی آموزش و پرورش ایران در محل مدرسه دارالفنون از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 8 تا 16 پذیرای علاقه مندان است.