مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان خبر داد: کارون «ثبت ملی» می شود

افشین حیدری مدیرکل سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خوزستان در گفتگویی با خبرنگار عصر ما اعلام کرد:کارون ثبت اضطراری می شود.حیدری با بیان این خبر افزود:با هماهنگی انجام شده با دفتر ثبت ملی آثار تاریخی میراث فرهنگی پرونده ثبت ملی رودخانه کارون تدوین و بصورت اضطراری در شورای ثبت مطرح خواهد شد. وی […]

افشین حیدری مدیرکل سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی خوزستان در گفتگویی با خبرنگار عصر ما اعلام کرد:کارون ثبت اضطراری می شود.حیدری با بیان این خبر افزود:با هماهنگی انجام شده با دفتر ثبت ملی آثار تاریخی میراث فرهنگی پرونده ثبت ملی رودخانه کارون تدوین و بصورت اضطراری در شورای ثبت مطرح خواهد شد.

81168227-5703038

وی اظهار داشت:رودخانه کارون در ردیف معدود رودخانه هایی است که چندین نوع زندگی و اکوسیستم را تجربه می کند و با گذر از صحرا،کوهستان،دشت و جلگه تاثیر بسزایی در تاریخ تمدن و جغرافیای مناطق پیرامون خود دارد.مدیرکل گردشگری خوزستان اکید کرد:این رودخانه با سابقه نماد تمدن چند هزار ساله بشری در خوزستان بشمار می آید و به همین دلیل هماهنگی های لازم برای ثبت اضطراری رودخانه کارون انجام شده است.حیدری خاطر نشان کرد:مدیرکل ثبت آثار تاریخی سازمان فرهنگی برای ثبت رود کارون در فهرست آثار تاریخی قول مساعد داده است.بر این اساس ،رودخانه کارون که از استان چهارمحال و بختیاری سرچشمه می گیرد با گذر از چند استان به خلیج فارس می ریزد.