طنز درباره اقوام در فتوای آیت الله سیستانی

آیت الله سیستانی به پرسشی درباره مطالبی که به صورت طنز در مورد اقوام، گویش ها و فرهنگ های مختلف بیان می شود، پاسخ گفته است.به گزارش پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه (شفقنا)، به گزارش شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید بدین شرح است:گاهی بین مردم یا رسانه ها مطالبی […]

آیت الله سیستانی به پرسشی درباره مطالبی که به صورت طنز در مورد اقوام، گویش ها و فرهنگ های مختلف بیان می شود، پاسخ گفته است.به گزارش پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه (شفقنا)، به گزارش شفقنا متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید بدین شرح است:گاهی بین مردم یا رسانه ها مطالبی به صورت طنز در مورد اقوام، گویشها وفرهنگهای مختلف کشورمان بیان می شود که موجب رنجش خاطر می گردد. حکم این گونه مطالب چیست؟پاسخ آیت الله سیستانی: غیبت نیست ولی اگر مستلزم اهانت و انتقاص باشد از این جهت حرام می شود.

81292901-5918430