فانی: حدود 500 هزار دانش آموز ایرانی در خارج تحصیل می کنند

وزیر آموزش و پرورش گفت: برآوردها حاکی از وجود 350 تا 500 هزار دانش آموز ایرانی در خارج از کشور است که باید با حفظ هویت و پاسداری از ملیت، جامعه هدف را افزایش دهیم.علی اصغر فانی در گردهمایی توجیهی معلمان اعزامی به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با بیان اینکه معلمان […]

وزیر آموزش و پرورش گفت: برآوردها حاکی از وجود 350 تا 500 هزار دانش آموز ایرانی در خارج از کشور است که باید با حفظ هویت و پاسداری از ملیت، جامعه هدف را افزایش دهیم.علی اصغر فانی در گردهمایی توجیهی معلمان اعزامی به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با بیان اینکه معلمان جزئی از نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، خطاب به معلمان اعزامی به مدارس خارج از کشور گفت: شما سفیران دانایی وتعلیم و تربیت هستید.وی افزود: برای مدارس ایرانی خارج از کشور نیاز به یک بار مهندسی احساس می شود و با توجه به اینکه فرهنگ هر کشور با دیگر کشورها متفاوت است نمی توانیم نسخه واحدی را ارایه کنیم.

81293053-5918693

فانی تصریح کرد: باید برنامه ریزی ها از انعطاف لازم برخوردار باشد تا علاوه بر نیاز کشور مقصد، خطوط هویتی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شود و از این رو کار سخت و مهمی در پیشرو قرار دارد.وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه رییس جمهوری بر اجرای عدالت تکیه و اصرار دارد، افزود: اعزام معلمان به مدارس خارج از کشور برغم فشارهای سیاسی و گذشت دو سال از آزمون و مصاحبه مصداق بارز تحقق فرمایش رییس جمهوری است.وی با بیان اینکه معلمان بر اساس تمام نظرسنجی های معتبر و رسمی کشور بالاترین گروه مرجع هستند، خطاب به معلمان اعزامی به مدارس خارج از کشور گفت: عزت مومن به بی نیازی اوست پس شخصیت معلمی خود را با حفظ عزت و در عین همه خصایل فرهنگی مراقبت کنید ودر کشورهای مقصد طوری فعالیت داشته باشید که زینت جمهوری اسلامی باشید.وزیر آموزش و پرورش بر ترویج زبان فارسی به عنوان هویت ایرانی تاکید کرد و افزود: یکی از سیاست های آموزش و پرورش توسعه مشارکت ها است و تلاش می کنیم با تعامل مناسب و هدفمند با سایر دستگاه ها و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ترویج آموزش زبان فارسی همکاری داشته باشیم.

فانی شکل و ماهیت فعالیت های پرورشی در مدارس خارج از کشور را در مقایسه با مدارس داخل کشور متفاوت خواند و تاکید کرد: فعالیت ها نباید به ایجاد حساسیت ها بیانجامد.وی بر کار و پژوهش میدانی معلمان نسبت به نظام آموزشی کشور مقصد تاکید کرد و اظهار داشت: با بررسی نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی و با بومی سازی برخی از فعالیت های کشورهای مختلف می توان در آموزش و پرورش دست به خلاقیت و نوآوری آموزشی زد.گردهمایی توجیهی معلمان اعزامی به مدارس جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از 8تا 11 شهریور ماه در پردیس نسیبه دانشگاه فرهنگیان برگزار می شود.