ضرورت پاسداشت تلاش های فرهنگی – ادبی استاد فیصل بنی طی

عبدالله سلامی : جامعه بشری در هر عصری از قرون اولیه ، وسطی و همچنین حدیث حیات اجتماعی خود ، قبل از هر چیز از هویت فرهنگی برخوردار بوده است و متعاقب آن و در مرحله ثانوی به ابزار و تمهیدات تمدن اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و امنیتی البته به مناسبت حفظ هویت فرهنگی […]

عبدالله سلامی : جامعه بشری در هر عصری از قرون اولیه ، وسطی و همچنین حدیث حیات اجتماعی خود ، قبل از هر چیز از هویت فرهنگی برخوردار بوده است و متعاقب آن و در مرحله ثانوی به ابزار و تمهیدات تمدن اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و امنیتی البته به مناسبت حفظ هویت فرهنگی ، از دیرباز تا به امروز دست زده است .

نگاه به تلاش فرهنگی - ادبی استاد محترم جناب حاج فیصل بنی طی در تولید فرآورده های فرهنگ عامیانه ، مخاطب را وادار می سازد تا نسبت به تدوین ، ترجمه و پرداخت آثار این استاد محترم و پرکار ، توجه و تامل بیشتری بعمل آورده شود .

بدون تردید تلاش برای جمع آوری و تدوین و تولید قصه های فولکلور منحصر بفرد قوم متبوع و سایر اقوام که همواره مورد توجه سازمان جهانی یونسکو و سایر نهادها بوده است ، بمثابه حفظ گنجینه و اندوخته ی اولین هویت عالم بشری که همانا فرهنگ است ، تلقی می شود و این وظیفه ارزنده تنها بر عهده ی خود جوش اساتید فرهنگ دوست از جمله استاد فیصل بنی طی نهاده شده است .