سرپرست وزارت علوم:تشکیل کمیته ای برای بررسی بورسیه های غیرقانونی اعطا شده در دولت گذشته

سرپرست وزارت علوم از تشکیل کمیته ای برای بررسی بورسیه های غیرقانونی اعطا شده به برخی از افراد در دولت گذشته خبر داد.محمد علی نجفی ˈعصر شنبه با اعلام این خبر گفت: براساس قانون وضعیت بورسیه های غیرقانونی را پیگیری خواهیم کرد.وی که با ایرنا گفتگو می کرد، در پاسخ به این سوال که آیا […]

سرپرست وزارت علوم از تشکیل کمیته ای برای بررسی بورسیه های غیرقانونی اعطا شده به برخی از افراد در دولت گذشته خبر داد.محمد علی نجفی ˈعصر شنبه با اعلام این خبر گفت: براساس قانون وضعیت بورسیه های غیرقانونی را پیگیری خواهیم کرد.وی که با ایرنا گفتگو می کرد، در پاسخ به این سوال که آیا در این کمیته از نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری بورسیه های غیر قانونی استفاده خواهد شد یانه، گفت: وزارت علوم کار خود را می کند و ما از نظرات ارگانهای نظارتی دیگر نیز حتما استفاده خواهیم کرد.

387277_239

سرپرست وزارت علوم تاکید کرد:این وزارتخانه براساس قانون دارای اختیاراتی است که مطابق با آن در برخورد با بورسیه های غیر قانونی عمل خواهد کرد.نجفی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست های وزارت علوم نسبت به دوره گذشته تغییری خواهد داشت یا نه ؟ تصریح کرد: همانگونه که رییس جمهوری نیز گفتند دولت تغییر نکرده و وزارت علوم نیز در چارچوب سیاست ها و برنامه های کلی دولت عمل خواهد کرد.وی خاطر نشان کرد:که سیاست ها و برنامه های گذشته وزارت علوم را دنبال خواهد کرد.سرپرست وزارت علوم درعین حال گفت: به هر حال از نظر اجرایی ممکن است سلیقه های مختلفی وجود داشته باشد و اولویت ها در برخی از موارد جابجا شود. اما از نظر سیاست های کلی تغییری در سیاست های وزارت علوم ایجاد نخواهد شد.رییس جمهوری روزچهارشنبه بیست و نهم مرداد ماه و پس از استیضاح رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم ، محمد علی نجفی را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرد.