شوخی تصویری با مدیران استان / خواهش میکنم بدل نگیرید!

عزیزم ! آقا عبدالحسن ،به این طفلکی زیادی فشار نده ،آخه تحمل نداره عبدالحسن:جون من دردت اومد ،ولک من بچه آبادونم همه اش برحی میخورم خیال کردی همایون عزیزم ،قربون جمالت ،عشق منی ،دیگران همه پیشت عدمند! اولی :حاجی ،مولانا،اخوی مثل اینکه با شماست دومی: ها ،ها بله ، با منه ،من که نشنیدم چی […]

92105

عزیزم ! آقا عبدالحسن ،به این طفلکی زیادی فشار نده ،آخه تحمل نداره

عبدالحسن:جون من دردت اومد ،ولک من بچه آبادونم همه اش برحی میخورم خیال کردی همایون

91966عزیزم ،قربون جمالت ،عشق منی ،دیگران همه پیشت عدمند!

91961اولی :حاجی ،مولانا،اخوی مثل اینکه با شماست

دومی: ها ،ها بله ، با منه ،من که نشنیدم چی گفت؟

91958نیگاه کن آقای مشاور فدای جمالت برم ،خوب نوشتم ،جمله بندیش اشکال نداره….

جونه عبدالحسن ول کن  ،آه چه ! چه زیبا داره میگه ،ای کاش من هم شهردار بودم !

91967

آخه ،برادرم ،پدرت خوب ،مادرت خوب هزار بار گفتم زیادی به میز و ریاست نچسب ،والله بالله اینا برا کسی نمی مونه..

91952خوبی عیال جان ! واسه امروز نهار چی داریم ؟ فقط ماکارونی با سویا نباشه! و گرنه میرم..

92114ببینم کدوم یکی از شماها سربه سر اسمال آقای ما گذاشته ؟

اینو از شیراز بلند کردیم آوردیم اینجا تا بساط کنسرت بهم زنی رو جمع کنه وای بحال هر کی بهش چیزی بگه!چه معلوم شاید هم شد شهردار؟

91957 ببینم تا استیضاح بعدی چند روز باقی مونده ؟؟؟

92107

آقا اجازه !!!!

92115حیهم ! ها اخوتی ها ،

بس انا الرئیس ،یخسر کلمن عادانی .