12 دانش‌آموز خوزستاني در مرحله كشوري جشنواره جابربن‌حيان “برگزيده” شدند. /2 طرح متعلق به دانش آموزان ناحیه 4 اهواز بوده است

دانش‌آموز خوزستاني در مرحله كشوري جشنواره جابربن‌حيان  “برگزيده” شدند.در سومين دوره جشنواره جابربن‌حيان كه امسال از 27 تا 29 مردادماه در تهران برگزار شد، 12 دانش‌آموز مقطع ابتدايي از خوزستان با ارائه هفت پروژه در زمينه‌ هاي آزمايش و طراحي‌وساخت موفق به كسب عنوان “برگزيده كشوري” شدند.در مرحله كشوري اين جشنواره پروژه‌هاي “نذار گرما هدر […]

دانش‌آموز خوزستاني در مرحله كشوري جشنواره جابربن‌حيان  “برگزيده” شدند.در سومين دوره جشنواره جابربن‌حيان كه امسال از 27 تا 29 مردادماه در تهران برگزار شد، 12 دانش‌آموز مقطع ابتدايي از خوزستان با ارائه هفت پروژه در زمينه‌ هاي آزمايش و طراحي‌وساخت موفق به كسب عنوان “برگزيده كشوري” شدند.در مرحله كشوري اين جشنواره پروژه‌هاي “نذار گرما هدر بره” توسط احمد متين‌ كيا، رضا رشيد ‌الماسي و مجتبي معنوي از دزفول، “هيچ‌ وقت تشنه نمي‌ شوي” توسط آيناز صادقي‌ نيا و مريم دلفان‌ بيرانوند از شوش، “ميني‌ توربين بادي” توسط صفورا دليان و فاطمه پيرمحمدي از ناحيه سه اهواز، “آسمون شارژ بفرست” از نسرين جلودار و هانيه‌ سادات مرعشي، “‌آب‌ پاش متحرك” ‌توسط مهدي ميررضايي از ناحيه چهار اهواز، “آب‌خوري جادويي” از سيدمحمد بلادي از بهبهان و “كاشت گياه تربچه به دو روش كود شيميايي و كود حيواني” توسط فاطمه بهمئي از عشاير خوزستان به‌عنوان برگزيده‌ كشوري معرفي شدند.

89

اين جشنواره امسال در استان خوزستان در مرحله آموزشگاهي با شركت 34 هزار 954 دانش‌آموز مقطع ابتدايي و در مرحله منطقه‌اي با حضور 12 هزار 109 دانش‌آموز برگزار شد؛ همچنين570 دانش‌آموز موفق به حضور در مرحله استاني شدند و در نهايت هفت پروژه ارائه‌شده از سوي 12 دانش‌آموز براي حضور در مرحله كشوري انتخاب شد. پروژه‌هاي علمي دانش‌آموزي در مراحل آموزشگاهي، منطقه‌اي و استاني در قالب نمايش علمي(شامل مدل، نمايش و تحقيق)، آزمايش و طراحي‌وساخت ارائه شد كه پروژه‌هاي برگزيده كشوري دانش‌آموزان خوزستاني در زمينه‌هاي آزمايش و طراحي‌وساخت معرفي شدند.اين جشنواره با اهداف علمي، آموزشي، اجتماعي، زيستي، مهارتي درس علوم تجربي، تقويت مهارت‌هاي زندگي دانش‌آموزان، تحقق اهداف نگرش درس علوم‌تجربي(خلاقيت، جستجوگري، روشن‌بيني، خودانتقادي، احساس‌مسئوليت و احساس اعتماد به نفس)، شناسايي و تقويت احساسات فردي دانش‌آموزان، ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي كارآفريني، تشويق دانش‌آموزان به استفاده از فناوري‌ها و تكنولوژي‌هاي جديد و ترغيب به تفكر پژوهش، كار و فناوري، هر ساله توسط وزارت‌خانه برگزار مي‌شود.