فرج الله خبیر با حمایت از کنسرت خواجه امیری گفت :این کنسرت باید اجرا شود

معاونت سیاسی استاندار خوزستان از برگزاری کنسرت احسان خواجه امیری در اهواز حمایت کرد و اظهار داشت وظیفه ی ما این است که زمینه ی اجرای  فعالیت های قانونی را فراهم کنیم.فرج الله خبیر خطاب به مخالفان  برگزای کنسرت احسان خواجه امیری اظهار داشت: این کنسرت  باید اجرا شود .وی افزود  : ما وظیفه داریم […]

معاونت سیاسی استاندار خوزستان از برگزاری کنسرت احسان خواجه امیری در اهواز حمایت کرد و اظهار داشت وظیفه ی ما این است که زمینه ی اجرای  فعالیت های قانونی را فراهم کنیم.فرج الله خبیر خطاب به مخالفان  برگزای کنسرت احسان خواجه امیری اظهار داشت: این کنسرت  باید اجرا شود .وی افزود  : ما وظیفه داریم از تمامی فعالیت های قانونمند پشتیبانی کنیم و زمینه های اجرای آنها را فراهم آوریم .ما  به تمام مسئولین مربوطه  تاکید کرده ایم  که حتما از برگزاری تمامی مراسمی که دارای مجوز قانونی است حمایت کنند .معاون سیاسی استاندار خوزستان  همچنین  در خصوص تجمع اعتراض آمیزی که قرار است عصر امروز روبه روی سینما هلال  اهواز انجام شود که فاقد مجوزهای قانونی است، اظهار داشت:به فرماندار در این  خصوص هشدار های لازم داده شده و  وی  به وظایف خود آشنا هست