قطار بی رمق ثبت آثار چه زمانی به ایستگاه دشت ازادگان وهویزه می رسد؟

باسم حمادی :سالهای سال است که ما شاهد رسانه ای شدن اثاری از شهرستانهای مختلف استان هستیم که البته اکثر قریب به اتفاقش را افرادی خاص انجام می دهند، ولی ۱۲۰ پرونده ثبت اثار مادی و معنوی دشت ازادگان و هویزه که اینجانب وبا حمایت و همراهی مدیریت وقت اداره میراث شهرستان مهندس نبهانی پیگیری […]

باسم حمادی :سالهای سال است که ما شاهد رسانه ای شدن اثاری از شهرستانهای مختلف استان هستیم که البته اکثر قریب به اتفاقش را افرادی خاص انجام می دهند، ولی ۱۲۰ پرونده ثبت اثار مادی و معنوی دشت ازادگان و هویزه که اینجانب وبا حمایت و همراهی مدیریت وقت اداره میراث شهرستان مهندس نبهانی پیگیری تهیه و به واحد ثبت اثار معاونت میراث فرهنگی اداره کل ارسال کردم همچنان خاک میخورد . ضخامت لایه های خاک روی این پرونده ها پس از ۱۲ سال نشان از دیدگاه نامتوازن واحد ثبت اثار در بررسی تکمیل و ارسال و دفاع از اثار شهرستانهای مختلف استان در شورای ثبت کشور بصورت علی السویه است.

هنوز از یادمان نرفته است که چگونه و بدلایل مختلف و البته گزارش غلط و تعمدی کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی خوزستان در پرونده ثبت کدلباس عربی چندین سال این ثبت به تعویق افتاد تا پیگیری فعالان و نمایندگان مجلس و همچنین مدیر کل فعلی میراث موجب ابطال گزارش قبلی شد و ارسال گزارشات جدید موجب شد که مجوز کد لباس عربی صادر شودهر چند این تبعیض بدلیل استخدام های جناحی وغیرمتوازن در طول این مدت انهم از نوع ترجیحا سفارشی توسط افرادی خاص به مدیرکل های متوالی در میراث استان متولد و تنومند گردیده است عملا ارتباط بین فعالان شهرستانهایی همچون دشت ازادگان هویزه و.. را با اداره کل تضعیف می نمایدبه نظر میرسد که کارشناسان در اجرای شرح وظایف خود هم نگاه یکجانبه و نامتوازن را مدنظر دارند

هر چند پیگیری های ما در خصوص ثبت اثار شهرستانی اعم از مادی و معنوی حدود ۱۲ سال است که بنا به ادعای میراث فرهنگی بدلیل عدم وجود اعتبار خاک میخورد ولی سوالی که ماداریم این است که چه زمانی این قطار بی رمق ثبت اثار توسط معاونت میراث فرهنگی به سمت دشت ازادگان وهویزه هدایت می شودوایا وقت آن نرسیده است که جهت گیری اداری ما در عمل به شرح وظایف خود رنگ عدالت به خود بگیرد.