پیام دکتر عباس حیصمی به مناسبت روز خبرنگار

دکتر عباس حیصمی مدیر کل پیشین آموزش و پرورش خوزستان در پیامی روز خبرنگار را به خانواده بزرگ رسانه در استان خوزستان و کشور تبریک گفت . متن پیام دکتر حیصمی به شرح زیر است : خبرنگاری لفظ عام و حرفه ای ست ذو وجهین. یک وجه آن متعلق به آنانی است که آنرا صرفا […]

دکتر عباس حیصمی مدیر کل پیشین آموزش و پرورش خوزستان در پیامی روز خبرنگار را به خانواده بزرگ رسانه در استان خوزستان و کشور تبریک گفت . متن پیام دکتر حیصمی به شرح زیر است : خبرنگاری لفظ عام و حرفه ای ست ذو وجهین. یک وجه آن متعلق به آنانی است که آنرا صرفا حرفه و ابزاز کسب معاش می دانند. برای آنان مهم مزد خبر است‌، نه رسالت آن. لذا بمثابه ینطقن عن الهوا هستند.

گروهی دیگرآن را رسالتی سنگین دانسته و حق این رسالت را ادا می کنند. اینان خبر را یک حرفه رسالتمند ونماد تعهد می دانند. آن را وسیله بصیرت زائی و ابزار مهم ونظارت و صیانت از حقوق مدنی دانسته. و خبر را برای هشدار به جامعه خفته و بی اطلاع، اختیار می کنند. لذا مصداق آنانی خواهند بود،که مداد آنان افضل من دماء الشهدا است. و مورد ستایش ذات اقدس الهی اند. اینان،در کنار کسب معاش طاهر،که امری اجتناب نا پذیر حیات بشری است، آنرا مقدمه ای برای کسب معاد بر می گزینند. پس شایسته است تا روز خبرنگار، را به قلم به دستان متعهد وبصیرت خواهان عرصه خبر (نه صرفا حرفه پنداران خبر) و نیز هوشیار سازان رسانه ای، تبریک گفت.پس روز خبرنگار،بر همه متصفان به این صفات عالیه،،مبارک باد.