دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با انتشار پیامی روز خبرنگار را خانواده بزرگ رسانه تبریک گفت

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با انتشار پیامی روز خبرنگار را به عموم جامعه رسانه و مطبوعات تبریک گفت . متن پیام دکتر محمدرضا موالی زاده به شرح زیر است : هر چندحرفه خبرنگاری ازسال های دورازجمله مشاغل موردنیازوتاثیرگذارجامعه بوده اما پر واضح است که درجهان شتابان امروز و در عصر ارتباطات باتحولات فزاینده ای […]

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با انتشار پیامی روز خبرنگار را به عموم جامعه رسانه و مطبوعات تبریک گفت . متن پیام دکتر محمدرضا موالی زاده به شرح زیر است :

هر چندحرفه خبرنگاری ازسال های دورازجمله مشاغل موردنیازوتاثیرگذارجامعه بوده اما پر واضح است که درجهان شتابان امروز و در عصر ارتباطات باتحولات فزاینده ای که به سرعت درحوزه های مختلف صورت می گیرد این حرفه ازجایگاه واهمیت ویژه ای برخوردارگردیده است.

نقش ممتاز خبرنگاران درفصل اوج گیری وپیروزی انقلاب اسلامی وهنگامه های آتش وخون دردوران دفاع مقدس انکارناپذیراست، کسانی که وارداین رسته ازفعالیت هامی شوند خطر رابه جان می خرندتاباحضوردرمیادین جنگ،مناطق آسیب دیده ناشی ازحوادث غیرمترقبه که هرآن احتمال تکرارحادثه می رود ودرحوادث ومسائل گوناگون اجتماعی و…به رسالت خطیرخویش عمل نمایندآنان باچشم پوشی ازآسایش و آرامش خویش ایثارگرانه درجهت عمل به رسالت مقدس خودکه همانا اطلاع رسانی دقیق،کامل و سریع و به هنگام به آحادجامعه است می کوشند تا نقشی موثر و سازنده ایفا نمایند .

اینجانب به روح بلند شهید محمود صارمی خبرنگارخبرگزاری جمهوری اسلامی که درچنین روزی در۱۷ مرداد۷۷به همراه چندتن ازاعضای کنسولگری ایران درمزارشریف افغانستان به دست طالبان به شهادت رسید ( روزشهادت وی درت قویم به روزخبرنگارنام یافت) و همه شهدای گرانقدر خبرنگاردرودمی فرستم واین مناسبت راصمیمانه به همه خبرنگاران سختکوش و متعهد استان و کشور تبریک وتهنیت عرض کرده توفیق روز افزون همه عزیزان راازدرگاه ایزدمنان خواهانم