حقیقت نگار

سعید حمیدیان مقدم : روز خبرنگار را به همه خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریک می گوییم و یاد و خاطر شهدای دیپلمات و شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در کنسولگری کشورمان در مزار شریف افغانستان که به دست تروریست های جنایت پیشه طالبان در هفدهم مرداد ۱۳۷۷ به شهادت رسیدند گرامی می […]

سعید حمیدیان مقدم : روز خبرنگار را به همه خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریک می گوییم و یاد و خاطر شهدای دیپلمات و شهید محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در کنسولگری کشورمان در مزار شریف افغانستان که به دست تروریست های جنایت پیشه طالبان در هفدهم مرداد ۱۳۷۷ به شهادت رسیدند گرامی می داریم.

بر کسی پوشیده نیست که چگونگی خبر رسانی اثر مستقیم بر آینده بشر دارد . صیانت یا تحریف وقایع می تواند راه و روش زندگی انسان ها را تعیین کند و به آن جهت دهد . چه بسا این جهت به سعادت و خوشی یا مصیبت و بد بختی منتهی گردد . از این منظر اهمیت خبر رسانی و خبر نگار مشخص می شود.

خبرنگار وظیفه نقل واقع حقیقی و حقیقت وقایع را دارد. اما این چند کلمه که نیم سطری بیش نیست میدان تقابل حقیقت جویان و فرزندان شیطان شده است. تقابلی که از بدو خلقت انسان تا کنون ادامه دارد. در این میدان چه عقیدتی و چه صحنه درگیری نظامی بسیاری از خوبان خبر رسان به شهادت رسیدند یا جانباز گردیده اند. خبرنگاران آن حقیقت نگاران راستین هستند که با سلاح قلم و کاغذ یا دوربین و میکروفون یا دوربین عکاسی و حتی گوشی موبایل دوشادوش مجاهدان عرصه های مختلف از علم و کار و تولید تا رزمندگان جبهه ها از بطن جامعه تا وسط میدان جنگ حقیقت وقایع و پیروزی ها و مشکلات را صادقانه و با حفظ امانت منتقل می کنند و دست ناپاک تحریف را از ساحت مقدس حق کوتاه می کنند.