پیام مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان به مناسبت روز خبرنگار

محمد جوروند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در آستانه ۱۷مرداد روز خبرنگار،با گرامیداشت یاد خبرنگار شهید صارمی در پیامی این روز را به تمامی اصحاب رسانه تبریک گفت.،در متن پیام آمده است:قلم و آنچه که بدان نوشته می شود مقدس است تا جایی که خداوند رحمان به آن قسم یاد کرده است.قلم مظهر آزادی […]

محمد جوروند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در آستانه ۱۷مرداد روز خبرنگار،با گرامیداشت یاد خبرنگار شهید صارمی در پیامی این روز را به تمامی اصحاب رسانه تبریک گفت.،در متن پیام آمده است:قلم و آنچه که بدان نوشته می شود مقدس است تا جایی که خداوند رحمان به آن قسم یاد کرده است.قلم مظهر آزادی و آزادگی،تعالی و تقدس و ارمغان کشف و شهود است. خاصه اگر در دست کسانی قرار گیرد که ارزشش را درک می کنند و می دانند آنچه را که بر بیاض کاغذ مینگارند نزد خداوند محفوظ است و در عالم عقبا باید پاسخگوی آن باشند.

خبرنگاران با رسالت سنگین قلم و تعهد سهمگین نگارش در عرصه ای هستند که جولانگاه راستی و‌ درستی ست و بهمین سبب خبرنگاران پیشروان عزتمندی جوامع بشری اند. آنان زبان گویای مردم اند تا به عین الیقین ببینند و به حق الیقین بنگارند. قلم آنان در سایه سار تهذیب نفس و علو روح می تواند به شمشیری تشبیه گردد که در میدان جهاد کشیده می شود و چه بسا خبرنگاران خود شهیدان میدان جهاد با نفس زیاده خواه اند. نفسی که می تواند قلم را به نانی بفروشد ولی به جان و‌ جهانی شکوهمند دست می یابد و‌ منزه تر از هر چه و‌ هر که نوشته ای بنگارد که اجری عظیم را برای خود بیندوزد. نامگذاری این روز با نام شهید صارمی که روح بلندش در اعلی علیین باد بسیار هوشمندانه انتخاب شده است. تلاش خبرنگاران جهاد است و اگر به صدق و صفا و الوهیت درآمیزد پاداشی از نوع پاداش شهید صارمی را دربر خواهد داشت.

اینجانب ضمن تبریک این روز مهم به همه خبرنگاران و بویژه خبرنگاران خوزستانی و آرزوی سلامتی برای همه آنان از خداوند رحمان خواستارم تا روح تمام درگذشتگان این عرصه را با شهیدان راه حق محشور فرماید.در انتها تلاش همه خبرنگاران عزیز را در ایام کرونایی و تلاش بی مزد و ‌منتشان را در پویش های سلامت ارج مینهم و آرزومندم به لطف و کرامت حضرت حق این ویروس منحوس از دوش بشریت برداشته شود.خداوند رهبر معظم انقلاب را که سلسله جنبان اهل قلم در معنویت انقلاب اسلامی ست محفوظ و به سلامت بدارد و سربلندی معنوی تان را پایدار کند.