خجسته زاد روز دهمین حضرت امام علی هادی را به عموم مسلمانان تبریک و شادباش می گوییم

بالجمل آیات الحب مع باقه من الیاسمین نهنئ و نبارک لجمیع المسلمین و اهالی محافظه خوزستان و الاهواز کافه ذکری مولد الامام علی ابن محمد الهادی النقی علیه السلام . کل عام و انتم بالف خیر خجسته زاد روز دهمین ستاره درخشان سپهر ولایت ، حضرت امام علی هادی علیه السلام را به عموم مسلمانان […]

بالجمل آیات الحب مع باقه من الیاسمین نهنئ و نبارک لجمیع المسلمین و اهالی محافظه خوزستان و الاهواز کافه ذکری مولد الامام علی ابن محمد الهادی النقی علیه السلام . کل عام و انتم بالف خیر

خجسته زاد روز دهمین ستاره درخشان سپهر ولایت ، حضرت امام علی هادی علیه السلام را به عموم مسلمانان جهان بویژه مردم ولایت مدار خوزستان تبریک و شادباش می گوییم