۲۷ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

روز ۲۷ اردیبهشت ، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به قاطبه فعالان جامعه روابط عمومی سازمان ها ، ادارات ، بانک ها و شرکت ها تبریک و شادباش می گویم. امیدواریم علاوه بر تقویت نقش روابط عمومی ها توسط مدیران شاهد تسهیل روند گردش اطلاعات و تعامل با رسانه ها بویژه افزایش آستانه […]

روز ۲۷ اردیبهشت ، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به قاطبه فعالان جامعه روابط عمومی سازمان ها ، ادارات ، بانک ها و شرکت ها تبریک و شادباش می گویم. امیدواریم علاوه بر تقویت نقش روابط عمومی ها توسط مدیران شاهد تسهیل روند گردش اطلاعات و تعامل با رسانه ها بویژه افزایش آستانه تحمل نقد و گفتمان های چالشی باشیم