ملائکه در شب قدر کجا نازل میشوند ؟

دکتر ولی الله شجاعپوریان : همیشه فکر میکردم شب قدر یعنی شب نزول قرآن . ارزش شب قدر را به نزول قران میدانستم اما یک شب قدر حرفهایی را از یک استاد یاد گرفتم که همه چیز را در ذهنم به هم ریخت .سوره قدر را تفسیر میکرد میگفت :آیا نزول قرآن، شب قدر را […]

دکتر ولی الله شجاعپوریان : همیشه فکر میکردم شب قدر یعنی شب نزول قرآن . ارزش شب قدر را به نزول قران میدانستم اما یک شب قدر حرفهایی را از یک استاد یاد گرفتم که همه چیز را در ذهنم به هم ریخت .سوره قدر را تفسیر میکرد میگفت :آیا نزول قرآن، شب قدر را شب قدر کرده ؟ یا اینکه شب قدر، شب قدر بوده و قرآن در آن نازل شده است ؟ مثل کسی که ازدواج خود را که یک کار مهمی است در یک وقتِ با برکتی قرار میدهد برکت آن وقت به ازدواج نیست . نزول قران یک کار مهم و بزرگی است اما در شب قدر اتفاق افتاده….
انا انزلناه فی لیله القدر .

یعنی اول شب شب قدر بوده و بعد قرآن در آن نازل شده . دلیل بهتر آیات بعدی است که شروع میکند به توضیح چیستی شب قدر .لیله القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم/من کل امر /سلام هی حتی مطلع الفجر .«انزلناه» فعل ماضی است یعنی نازل کردیم و تمام شد . اما در معرفی شب قدر میگوید «تنزل» فعل مضارع است یعنی هنوز نازل میکنیم یک عملی در این شب هر سال تکرار میشود و در توضیح عظمت این شب این عمل را بیان میکنند .«الملائکه» یعنی «کل ملائکه» این الف و لام در زبان عربی معنای «کل »میدهد . «الروح» همان رئیس ملائکه است در آن شب همه اینها متوجه زمین اند و فرود میآیند .چه واقعه ای رخ میدهد ؟ چه شده که همه دارو دسته ی خدا در صحنه ی عالم متوجه زمین اند ؟هر سال ؟ همه ؟ از تمام آسمانها ؟ به سوی زمین ؟

یعنی هر خبری هست اینجاست و در عوالم بالا خبری نیست !.سوال اینجاست که اینها کجا نازل میشوند؟ منزل علیه کیست؟ به کجا میایند ؟برای پاسخ خوب است اول بپرسیم اینها برای چه میآیند ؟«من کل امر .»یعنی چه ؟یعنی برای تصمیم گیری برای همه چیز . این امر، امر تکوینی است یعنی هر موجودی .از این جا باید فهمید کجا میآیند؟ «من کل امر .»«امر» چیست ؟این امر دو جای دیگر در قرآن آمده:
یکی «انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون»و دیگری «ائمه یهدون بامرنا .»علامه طباطبایی از اولی این را استفاده میکند که معنای این «امر» هر شیئی است که وجود داشته باشد امر تکوینی . و از آن استفاده میکند که آیه «ائمه یهدون بامرنا» فصل امامت را بیان میکند یعنی وجه تمایز ائمه را نشان میدهد که آنها هدایت تکوینی میکنند همه موجودات عالم را .و در شب قدر تکلیف کل امر است که مشخص میشود . ….

عزیزان ! آن رئیس حقیقی و ذاتیِ عالم، آن خدای لا یزال همه را به سراغ فرمانده زمینی و خلیفه ی خود میفرستد همه متوجه ولی عصر ارواحنا فداه هستند. اوست که قرار است همه تصمیمات منجز و معلق عالم یعنی قضا و قدر به دست او برسد . شب، شب اوست. یعنی چی ؟یعنی رفیق من! اگر تا به صبح مناجات کنی و قران سر بگیری اما از او غافل باشی بیراهه میروی .هیچ عملی بی رنگِ فریاد درونیِ «یا صاحب الزمان» فایده ای ندارد بقیه همه بیراهه رفتن است .مردم! بدانید باید به چه چیز بچسبید . کدام ریسمان را چنگ بزنید .بعد با بیانی طعنه آمیز گفت : همه میایند پایین تو میخواهی تنها بروی بالا؟!

این ایام همه عطش دارند اما نمی دانند کدام حلقه را باید بگیرند . آن حلقه ی گم شده ی تو امام است چه بفهمی چه نفهمی .یک عده خوابند و اصلا در حرکت نیستند.. یک عده اما در حرکتند ولی جهت را نمی دانند.. راه اینجاست و بقیه راهها مسدود است ….شاید حسابی در کار بوده که شهادت مردِ ولایت و امامت علی مظهر خلافت خدا در این شب ها رخ میدهد .

استاد میگفت :حقیقت دین، معرفت امام است. معرفت امام و حجت خدا . شب قدر شب تجلیِ خلافتِ خلیفه الله است . خلافت او در این شب تجلی میکند . تمام گردانندگان عالم هستی «من کل امر » بر او نازل میشوند . بله حالا آن گردانندگان تحفه قرآن را پیش پیامبر آوردند. جبرئیل دست خالی نیامد آن تحفه را هم آورد و البتهاین اهمیت و ارزش قرآن را می رساند .نکند همه عالم از دیو و دد تا فرشته و جبرئیل متوجه او باشند و من و تو متوجه جای دیگر !

معقول نیست خلف است محال است سلام کنی و او جواب ندهد .در تاریخ سراغ نداری سائلی دست پیش امام دراز کند و دست خالی برگردد زبان حال و قال شما این باشد :_….. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین.اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم