۱۵۰ دانش آموز کم برخوردار خوزستانی تبلت های مهربــانی را دریافت می کنند

راستای استمرار آموزش های مجازی و به همت نیکوکاران و خیّـرین: ۱۵۰ دانش آموز کم برخوردار خوزستانی تبلت های مهربــانی را دریافت می کنند. ساختن خاطرات ماندگار برای دانش آموزان این آب و خاک که در مناطق روستایی و حاشیه ای و در خانواده های کم برخوردار زندگی می کنند حاصل حسِ نوع دوستیِ “نیک اندیشان […]

راستای استمرار آموزش های مجازی و به همت نیکوکاران و خیّـرین: ۱۵۰ دانش آموز کم برخوردار خوزستانی تبلت های مهربــانی را دریافت می کنند. ساختن خاطرات ماندگار برای دانش آموزان این آب و خاک که در مناطق روستایی و حاشیه ای و در خانواده های کم برخوردار زندگی می کنند حاصل حسِ نوع دوستیِ “نیک اندیشان و نیک پندارانی” است که دردِ جــامعه را دردِ خود می دانند و برای تسکین آن ایثار می کنند تا در دفتــر کودکانه های فرزندانِ پاک و آسمانی وطن نقشی از مهــر به یادگار بماند.

در پایگاه خبری تحلیلی الـفبا با انتشار یک سلسله گزارش هایی پس از تعطیلی مدارس به منظور مقابله با شیوع بیماری کــرونا از وسایل ارتباطی نظیر تلفن همراه هوشمند و تبلت برای قرار گرفتن در فرآیند آموزش مجازی محروم بودند ، منتشر کرد.انتشار این گزارش ها موجی از “همدلی و همبستگی” با دانش آموزان خوزستانی را ایجاد کرد. این همدلی و همبستگی با آینده سازان ایران اسلامی که به همت والای قلــم ها و قدم های انسان دوست و متعهد رقم خورد، در فضای مجازی نشر پیدا کرد و نشر آن سبب شد خیــرین و نیکوکارانی که سالهاست استوارانه از جریان تعلیم و تربیت حمایت می کنند، باز هم به “میـدان بخشندگی” بیایند.