و ما همچنان به پرنده خیال دلخوشیم!

امین مشفقی : شاید کمتر کسی از وضعیت اسفناک بی آبی، معیشتی،بهداشتی و درمانی مردم غیزانیه کم اطلاع یا با خبرنباشد،شاهراه استراتژیک و مرکز وصل چندین استان کشور به خوزستان و ثروتمندترین سرزمین کشور اینک در کشاکش بحران های اخیر چهره اش افسرده وپریشان شده است،کووید۱۹ که یک به یک قله های دنیا را در […]

امین مشفقی : شاید کمتر کسی از وضعیت اسفناک بی آبی، معیشتی،بهداشتی و درمانی مردم غیزانیه کم اطلاع یا با خبرنباشد،شاهراه استراتژیک و مرکز وصل چندین استان کشور به خوزستان و ثروتمندترین سرزمین کشور اینک در کشاکش بحران های اخیر چهره اش افسرده وپریشان شده است،کووید۱۹ که یک به یک قله های دنیا را در نوردیده چندصباحی است، به منطقه نفوذ کرده و مردم غیزانیه را وارد چالش جدیدی کرده است

کمبود اقلام بهداشتی و فقدان امکانات ابتدایی در مراکز خدمات درمانی این بخش نه تنها ترس و دلهره را به جان مردم انداخته بلکه احتمال می رود به تک تک ۷۵روستای بخش غیزانیه سرایت کند،و خوزستان را وارد بحران جدی نماید،آمارهای روزانه از مبتلایان ب کووید۱۹ در خوزستان زنگ خطر جدی برای مسولین را نواخته است،شرایط فعلی می تواند مرکز نفت،گاز،پتروشیمی وبنادر کشور را وارد قرنطینگی اقتصادی کند،مطمنآ وضعیت امروز ماحاصل بی توجهی از پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله هوشمند اجتماعی در خوزستان است و می بایست در واهله اول مردم بطور جدی به مقابله به آن بپردازند و بعد از آن مسولین برای عبور از این وضعیت بدخیم فکرهای اساسی نمایند

متاسفانه تاکنون تلاش های کنشگران بهداشتی و درمانی جهان برای منزوی کردن این بیماری بی نتیجه مانده و هیچ زمانی برای پایان بخشیدن ب این بیماری پیش بینی نشده است،بنظر می رسد خوزستان ک این روزها وارد مدار قرمز شده است،تنها راه حل قطع این زنجیره را تجهیز مراکز درمانی و مسلح کردن مردم به آب، دستکش،ماسک و مایع ضدعفونی برشمرد،پازل شوم کووید۱۹ همزمان به ضعیف شدن جوامع جهان انجامیده است،حتی شاید بتوان گفت ک سهم جامعه ایران ب دلیل در هم آمیخته شدن کرونا و تحریم بیشتر از سایر جوامع جهانی باشد.بخش غیزانیه اهواز که از ابتدا تاکنون سهم بسزایی در تامین مایحتاج ملی ایفا کرده باید مورد توجه جدی قرار بگیرد و به سادگی از مشکلات آن طفره نکرد،اگرچه واقع بینی بسیار مهم است،ولی ما به پرنده خیال بیش از هرزمان دیگری برای تقویت مردم غیزانیه امیدواریم.