آغاز سال ۱۳۹۹شمسی بر عموم هموطنان ایرانی مبارکباد

باز عالم و آدم و پوسیده گان خزان و زمستان خندان و شتابان بـه استقبال بهار می روند تا اندوه زمستان را بـه فراموشی سپارند و کابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند و آنگه سر مست و با وجد و نشاط و با رقص و پایکوبی با ترنم این سرود طرب انگیز نوروز […]

باز عالم و آدم و پوسیده گان خزان و زمستان خندان و شتابان بـه استقبال بهار می روند تا اندوه زمستان را بـه فراموشی سپارند و کابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند و آنگه سر مست و با وجد و نشاط و با رقص و پایکوبی با ترنم این سرود طرب انگیز نوروز و جشن شکوفه ها را برگذار می نمایند

سال نو میشود، زمین نفسی دوباره میکشد، برگ ها بـه رنگ در می‌آیند و گل ها لبخند میزند.پرنده های‌ خسته بر می‌گردند ودر این رویش سبز دوباره… من… تو… ما… کجا ایستاده ایم.سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟زمین سلامت می‌کند .

پیام نوروز این اسـت :دوست داشته باشید و زندگی کنید ؛زمان همیشه از ان شـما نیست…گرچه یادمان میرود کـه عشق تنها دلیل زندگی ست اما خداروشکر کـه نوروز هرسال این فکر را بـه یادمان می اورد.پس نوروزتان مبارک، کـه سالتان را سرشار از عشق و دوستی و شادی کند روزگارتون همیشه سرسبز عیدتون مبارک